Πίνακας Αδειών & Εγκρίσεων Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Η διαδικασία της αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαφοροποιείται ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού παραγωγής, την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τον τόπο εγκατάστασης. Για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της πλοήγησής του στις λεπτομέρειες που αφορούν το υπό μελέτη έργο:

Πίνακας Αδειών και Εγκρίσεων Έργων ΑΠΕ