Μόνιμη Ομάδα Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Θεσσαλονίκης