Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο ΔΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τα εκκρεμή αιτήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) αρμοδιότητάς του (που υπόκεινται στην υποχρέωση λήψης Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3851/2010). 

 

Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ