Φόρτιση Μονάδων Παραγωγής και Φορτία Συστήματος
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
19-01-2012 1-10 Ιανουαρίου 2012  
11-01-2012 21-31 Δεκεμβρίου  
11-01-2012 11-20 Δεκεμβρίου 2011 (νέο)  
11-01-2012 1-10 Δεκεμβρίου 2011 (νέο)  
03-01-2012 11-20 Δεκεμβρίου 2011  
20-12-2011 1-10 Δεκεμβρίου 2011  
07-12-2011 21-30 Νοεμβρίου 2011  
29-11-2011 11-20 Νοεμβρίου 2011  
23-11-2011 1-10 Νοεμβρίου 2011  
10-11-2011 21-31 Οκτωβρίου 2011  
31-10-2011 11-20 Οκτωβρίου 2011  
31-10-2011 1-10 Οκτωβρίου 2011  
07-10-2011 21-30 Σεπτεμβρίου 2011  
29-09-2011 11-20 Σεπτεμβρίου 2011  
26-09-2011 1-10 Σεπτεμβρίου 2011  
08-09-2011 21-31 Αυγούστου 2011  
01-09-2011 11-20 Αυγούστου 2011  
17-08-2011 1-10 Αυγούστου 2011  
08-08-2011 21-31 Ιουλίου 2011  
27-07-2011 11-20 Ιουλίου 2011  
27-07-2011 1-10 Ιουλίου 2011  
08-07-2011 21-30 Ιουνίου 2011  
04-07-2011 11-20 Ιουνίου 2011  
20-06-2011 1-10 Ιουνίου 2011  
06-06-2011 21-31 Μαΐου 2011  
01-06-2011 11-20 Μαΐου 2011  
27-05-2011 1-10 Μαϊου 2011  
12-05-2011 21-30 Απριλίου 2011  
11-05-2011 11-20 Απριλίου 2011  
10-05-2011 1-10 Απριλίου 2011  
12-04-2011 21-31 Μαρτίου 2011  
11-04-2011 11-20 Μαρτίου 2011  
10-04-2011 1-10 Μαρτίου 2011  
21-02-2011 21-28 Φερβουαρίου 2011  
11-02-2011 11-20 Φεβρουαρίου 2011  
01-02-2011 01-10 Φεβρουαρίου 2011  
20-01-2011 21-31 Ιανουαρίου 2011  
10-01-2011 11-20 Ιανουαρίου 2011  
01-01-2011 1-10 Ιανουαρίου 2011  
01-12-2010 1-31 Δεκεμβρίου 2010  
20-11-2010 21-30 Νοεμβρίου 2010  
10-11-2010 11-20 Νοεμβρίου 2010  
01-11-2010 1-10 Νοεμβρίου 2010  
01-10-2010 1-31 Οκτωβρίου 2010  
20-09-2010 21-30 Σεπτεμβρίου 2010  
10-09-2010 11-20 Σεπτεμβρίου 2010  
01-09-2010 1-10 Σεπτεμβρίου 2010  
16-08-2010 16-31 Αυγούστου 2010  
01-08-2010 1-15 Αυγούστου 2010  
16-07-2010 1-15 Ιουλίου 2010  
15-07-2010 16-31 Ιουλίου 2010  
01-06-2010 1-15 Ιουνίου 2010  
01-06-2010 16-30 Ιουνίου 2010  
15-05-2010 16-31 Μαίου 2010  
01-05-2010 1-15 Μαίου 2010  
15-04-2010 16-30 Απριλίου 2010  
01-04-2010 1-15 Απριλίου 2010  
15-03-2010 16-31 Μαρτίου 2010  
01-03-2010 1-15 Μαρτίου 2010  
16-02-2010 16-28 Φεβρουαρίου 2010  
01-02-2010 1-15 Φεβρουαρίου 2010  
15-01-2010 16-31 Ιανουαρίου 2010  
01-01-2010 1-15 Ιανουαρίου 2010  
15-12-2009 16-31 Δεκεμβρίου 2009  
01-12-2009 1-15 Δεκεμβρίου 2009  
15-11-2009 16-30 Νοεμβρίου 2009  
01-11-2009 1-15 Νοεμβρίου 2009  
15-10-2009 16-30 Οκτωβρίου 2009  
01-10-2009 1-15 Οκτωβρίου 2009  
01-09-2009 1-15 Σεπτεμβρίου 2009  
01-09-2009 16-30 Σεπτεμβρίου 2009  
15-08-2009 16-31 Αυγούστου 2009  
01-08-2009 1-15 Αυγούστου 2009  
15-07-2009 16-31 Ιουλίου 2009  
01-07-2009 1-15 Ιουλίου 2009  
15-06-2009 16-30 Ιουνίου 2009  
01-06-2009 1-15 Ιουνίου 2009  
15-05-2009 16-31 Μαίου 2009  
01-05-2009 1-15 Μαίου 2009  
15-04-2009 16-30 Απριλίου 2009  
01-04-2009 1-15 Απριλίου 2009  
15-03-2009 16-31 Μαρτίου 2009  
01-03-2009 1-15 Μαρτίου 2009  
15-02-2009 16-28 Φεβρουαρίου 2009  
01-02-2009 1-15 Φεβρουαρίου 2009  
15-01-2009 16-31 Ιανουαρίου 2009  
01-01-2009 1-15 Ιανουαρίου 2009  
15-12-2008 16-31 Δεκεμβρίου 2008  
01-12-2008 1-15 Δεκεμβρίου 2008  
15-11-2008 16-30 Νοεμβρίου 2008  
01-11-2008 1-15 Νοεμβρίου 2008  
15-10-2008 16-31 Οκτωβρίου 2008  
01-10-2008 1-15 Οκτωβρίου 2008  
15-09-2008 16-30 Σεπτεμβρίου 2008  
01-09-2008 1-15 Σεπτεμβρίου 2008  
15-08-2008 16-31 Αυγούστου 2008  
01-08-2008 1-15 Αυγούστου 2008  
15-07-2008 16-31 Ιουλίου  
01-07-2008 1-15 Ιουλίου 2008  
15-06-2008 16-30 Ιουνίου 2008  
01-06-2008 1-15 Ιουνίου 2008  
15-05-2008 16-31 Μαίου 2008  
01-05-2008 1-15 Μαίου 2008  
15-04-2008 16-30 Απριλίου 2008  
01-04-2008 1-15 Απριλίου 2008  
01-03-2008 1-15 Μαρτίου 2008  
01-03-2008 16-31 Μαρτίου 2008  
15-02-2008 15-29 Φεβρουαρίου 2008  
01-02-2008 1-15 Φεβρουαρίου 2008  
15-01-2008 16-31 Ιανουαρίου 2008  
01-01-2008 1-15 Ιανουαρίου 2008  
16-12-2007 16-31 Δεκεμβρίου 2007  
01-12-2007 1-15 Δεκεμβρίου 2007  
01-11-2007 1-15 Νοεμβρίου 2007  
01-11-2007 16-30 Νοεμβρίου 2007  
15-10-2007 16-31 Οκτωβρίου 2007  
01-10-2007 1-15 Οκτωβρίου 2007  
15-09-2007 16-30 Σεπτεμβρίου 2007  
01-09-2007 1-15 Σεπτεμβρίου 2007  
15-08-2007 16-31 Αυγούστου 2007  
01-08-2007 1-15 Αυγούστου 2007  
15-07-2007 16-31 Ιουλίου 2007  
01-07-2007 1-15 Ιουλίου 2007  
15-06-2007 16-30 Ιουνίου 2007  
01-06-2007 1-15 Ιουνίου 2007  
01-05-2007 1-15 Μαίου 2007  
01-05-2007 16-31 Μαίου 2007  
15-04-2007 16-30 Απριλίου 2007  
01-04-2007 1-15 Απριλίου 2007  
15-03-2007 16-31 Μαρτίου 2007  
01-03-2007 1-15 Μαρτίου 2007  
01-02-2007 1-15 Φεβρουαρίου 2007  
01-02-2007 16-28 Φεβρουαρίου 2007  
16-01-2007 16-31 Ιανουαρίου 2007  
01-01-2007 1-15 Ιανουαρίου 2007  
15-12-2006 1 -31 Δεκεμβρίου 2006  
01-12-2006 01-15 Δεκεμβρίου 2006  
14-11-2006 14-30 Νοεμβρίου 2006  
01-11-2006 1-14 Νοεμβρίου 2006  
16-10-2006 16-31 Οκτωβρίου 2006  
01-10-2006 1-15 Οκτωβρίου 2006  
15-09-2006 16-30 Σεπτεμβρίου 2006  
01-09-2006 1-15 Σεπτεμβρίου 2006  
01-08-2006 Αύγουστος 2006  
01-07-2006 Ιούλιος 2006  
01-06-2006 Ιουνίος 2006  
01-05-2006 Μάιος 2006  
01-04-2006 Απρίλιος 2006  
01-03-2006 Μάρτιος 2006  
01-02-2006 Φεβρουάριος 2006  
01-01-2006 Ιανουάριος 2006  
01-12-2005 Δεκέμβριος 2005  
01-11-2005 Νοέμβριος 2005  
01-10-2005 Οκτώβριος 2005  
01-09-2005 Σεπτέμβριος 2005  
01-08-2005 Αύγουστος 2005  
01-07-2005 Ιούλιος 2005  
01-06-2005 Ιουνίος 2005  
01-05-2005 Μάιος 2005  
01-04-2005 Απρίλιος 2005  
01-03-2005 Μάρτιος 2005  
01-02-2005 Φεβρουάριος 2005  
01-01-2005 Ιανουάριος 2005  
01-12-2004 Δεκέμβριος 2004  
01-11-2004 Νοέμβριος 2004  
01-10-2004 Οκτώβριος 2004  
01-09-2004 Σεπτέμβριος 2004  
01-08-2004 Αύγουστος 2004  
01-07-2004 Ιούλιος 2004  
01-06-2004 Ιουνίος 2004  
01-05-2004 Μάιος 2004  
01-04-2004 Απρίλιος 2004  
01-03-2004 Μάρτιος 2004  
01-02-2004 Φεβρουάριος 2004  
01-01-2004 Ιανουάριος 2004  
προηγούμενα επόμενα