Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC

Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC

Τοπικό Γραφείο Χορήγησης Kωδικών EIC του ΑΔΜΗΕ

Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάθε Συμμετέχων σε αυτή θα πρέπει να έχει έναν κωδικό, τον Energy Identification Code (EIC), ο οποίος θα  προσδιορίζει τον Συμμετέχοντα σε όλες τις συναλλαγές του.

Ο ENTSO-E είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι το εξουσιοδοτημένο, από τον ENTSO-E, γραφείο χορήγησης κωδικών στην Ελλάδα.

Ο κατάλογος των κωδικών EIC που, μέχρι στιγμής, έχει χορηγήσει ο ΑΔΜΗΕ είναι ο ακόλουθος:

 Για την χορήγηση του κωδικού, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που ακολουθεί και να τη στείλει στον ΑΔΜΗΕ με fax ή ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC στην ηλεκτρονική διεύθυνση eic_office@admie.gr ή στο τηλέφωνο 210-9466801, ή στο fax 210-9466822.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση EIC μπορείτε να αναζητήσετε στην επιλογή ‘Energy Identification Coding Scheme’ της ιστοσελίδας EDI - Libary του ENTSO-E :    https://www.entsoe.eu/resources/edi-library/