Εβδομαδιαίες Δηλώσεις
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
23-09-2016 20160923 Mandatory Waters 01  
22-09-2016 20160922 Mandatory Waters 01  
21-09-2016 20160921 Mandatory Waters 01  
20-09-2016 20160920 Mandatory Waters 01  
19-09-2016 20160919 Mandatory Waters 01  
18-09-2016 20160918 Mandatory Waters 01  
17-09-2016 20160917 Mandatory Waters 01  
16-09-2016 20160916 Mandatory Waters 01  
15-09-2016 20160915 Mandatory Waters 01  
14-09-2016 20160914 Mandatory Waters 01  
13-09-2016 20160913 Mandatory Waters 01  
12-09-2016 20160912 Mandatory Waters 01  
11-09-2016 20160911 Mandatory Waters 01  
10-09-2016 20160910 Mandatory Waters 01  
09-09-2016 20160909 Mandatory Waters 01  
08-09-2016 20160908 Mandatory Waters 01  
07-09-2016 20160907 Mandatory Waters 01  
06-09-2016 20160906 Mandatory Waters 01  
05-09-2016 20160905 Mandatory Waters 01  
04-09-2016 20160904 Mandatory Waters 01  
03-09-2016 20160903 Mandatory Waters 01  
02-09-2016 20160902 Mandatory Waters 01  
01-09-2016 20160901 Mandatory Waters 01  
31-08-2016 20160831 Mandatory Waters 01  
30-08-2016 20160830 Mandatory Waters 01  
29-08-2016 20160829 Mandatory Waters 01  
28-08-2016 20160828 Mandatory Waters 01  
27-08-2016 20160827 Mandatory Waters 01  
26-08-2016 20160826 Mandatory Waters 01  
25-08-2016 20160825 Mandatory Waters 01  
24-08-2016 20160824 Mandatory Waters 01  
23-08-2016 20160823 Mandatory Waters 01  
22-08-2016 20160822 Mandatory Waters 01  
21-08-2016 20160821 Mandatory Waters 01  
20-08-2016 20160820 Mandatory Waters 01  
19-08-2016 20160819 Mandatory Waters 01  
18-08-2016 20160818 Mandatory Waters 01  
18-08-2016 20160818 Mandatory Waters 02  
17-08-2016 20160817 Mandatory Waters 01  
16-08-2016 20160816 Mandatory Waters 01  
15-08-2016 20160815 Mandatory Waters 01  
14-08-2016 20160814 Mandatory Waters 01  
13-08-2016 20160813 Mandatory Waters 01  
12-08-2016 20160812 Mandatory Waters 01  
11-08-2016 20160811 Mandatory Waters 01  
10-08-2016 20160810 Mandatory Waters 01  
09-08-2016 20160809 Mandatory Waters 01  
08-08-2016 20160808 Mandatory Waters 01  
07-08-2016 20160807 Mandatory Waters 01  
06-08-2016 20160806 Mandatory Waters 01  
05-08-2016 20160805 Mandatory Waters 01  
04-08-2016 20160804 Mandatory Waters 01  
03-08-2016 20160803 Mandatory Waters 01  
02-08-2016 20160802 Mandatory Waters 01  
01-08-2016 20160801 Mandatory Waters 01  
31-07-2016 20160731 Mandatory Waters 01  
30-07-2016 20160730 Mandatory Waters 01  
29-07-2016 20160729 Mandatory Waters 01  
28-07-2016 20160728 Mandatory Waters 01  
27-07-2016 20160727 Mandatory Waters 01  
26-07-2016 20160726 Mandatory Waters 01  
25-07-2016 20160725 Mandatory Waters 01  
24-07-2016 20160724 Mandatory Waters 01  
23-07-2016 20160723 Mandatory Waters 01  
22-07-2016 20160722 Mandatory Waters 01  
21-07-2016 20160721 Mandatory Waters 01  
20-07-2016 20160720 Mandatory Waters 01  
19-07-2016 20160719 Mandatory Waters 01  
18-07-2016 20160718 Mandatory Waters 01  
17-07-2016 20160717 Mandatory Waters 01  
16-07-2016 20160716 Mandatory Waters 01  
15-07-2016 20160715 Mandatory Waters 01  
14-07-2016 20160714 Mandatory Waters 01  
13-07-2016 20160713 Mandatory Waters 01  
12-07-2016 20160712 Mandatory Waters 01  
11-07-2016 20160711 Mandatory Waters 01  
10-07-2016 20160710 Mandatory Waters 01  
09-07-2016 20160709 Mandatory Waters 01  
08-07-2016 20160708 Mandatory Waters 01  
07-07-2016 20160707 Mandatory Waters 01  
06-07-2016 20160706 Mandatory Waters 01  
05-07-2016 20160705 Mandatory Waters 01  
04-07-2016 20160704 Mandatory Waters 01  
03-07-2016 20160703 Mandatory Waters 01  
02-07-2016 20160702 Mandatory Waters 01  
01-07-2016 20160701 Mandatory Waters 01  
30-06-2016 20160630 Mandatory Waters 01  
29-06-2016 20160629 Mandatory Waters 01  
28-06-2016 20160628 Mandatory Waters 01  
27-06-2016 20160627 Mandatory Waters 01  
26-06-2016 20160626 Mandatory Waters 01  
25-06-2016 20160625 Mandatory Waters 01  
24-06-2016 20160624 Mandatory Waters 01  
23-06-2016 20160623 Mandatory Waters 01  
22-06-2016 20160622 Mandatory Waters 01  
21-06-2016 20160621 Mandatory Waters 01  
20-06-2016 20160620 Mandatory Waters 01  
19-06-2016 20160619 Mandatory Waters 01  
18-06-2016 20160618 Mandatory Waters 01  
17-06-2016 20160617 Mandatory Waters 01  
16-06-2016 20160616 Mandatory Waters 01  
15-06-2016 20160615 Mandatory Waters 01  
14-06-2016 20160614 Mandatory Waters 01  
13-06-2016 20160613 Mandatory Waters 01  
12-06-2016 20160612 Mandatory Waters 01  
11-06-2016 20160611 Mandatory Waters 01  
10-06-2016 20160610 Mandatory Waters 01  
09-06-2016 20160609 Mandatory Waters 01  
08-06-2016 20160608 Mandatory Waters 01  
07-06-2016 20160607 Mandatory Waters 01  
06-06-2016 20160606 Mandatory Waters 01  
05-06-2016 20160605 Mandatory Waters 01  
04-06-2016 20160604 Mandatory Waters 01  
03-06-2016 20160603 Mandatory Waters 01  
02-06-2016 20160602 Mandatory Waters 01  
01-06-2016 20160601 Mandatory Waters 01  
31-05-2016 20160531 Mandatory Waters 01  
30-05-2016 20160530 Mandatory Waters 01  
29-05-2016 20160529 Mandatory Waters 01  
28-05-2016 20160528 Mandatory Waters 01  
27-05-2016 20160527 Mandatory Waters 01  
26-05-2016 20160526 Mandatory Waters 01  
25-05-2016 20160525 Mandatory Waters 01  
24-05-2016 20160524 Mandatory Waters 01  
23-05-2016 20160523 Mandatory Waters 01  
22-05-2016 20160522 Mandatory Waters 01  
21-05-2016 20160521 Mandatory Waters 01  
20-05-2016 20160520 Mandatory Waters 01  
19-05-2016 20160519 Mandatory Waters 01  
18-05-2016 20160518 Mandatory Waters 01  
17-05-2016 20160517 Mandatory Waters 01  
16-05-2016 20160516 Mandatory Waters 01  
15-05-2016 20160515 Mandatory Waters 01  
14-05-2016 20160514 Mandatory Waters 01  
13-05-2016 20160513 Mandatory Waters 01  
12-05-2016 20160512 Mandatory Waters 01  
11-05-2016 20160511 Mandatory Waters 01  
10-05-2016 20160510 Mandatory Waters 01  
09-05-2016 20160509 Mandatory Waters 01  
08-05-2016 20160508 Mandatory Waters 01  
07-05-2016 20160507 Mandatory Waters 01  
06-05-2016 20160506 Mandatory Waters 01  
05-05-2016 20160505 Mandatory Waters 01  
04-05-2016 20160504 Mandatory Waters 01  
03-05-2016 20160503 Mandatory Waters 01  
02-05-2016 20160502 Mandatory Waters 01  
01-05-2016 20160501 Mandatory Waters 01  
30-04-2016 20160430 Mandatory Waters 01  
29-04-2016 20160429 Mandatory Waters 01  
28-04-2016 20160428 Mandatory Waters 01  
27-04-2016 20160427 Mandatory Waters 01  
26-04-2016 20160426 Mandatory Waters 01  
26-04-2016 20160426 Mandatory Waters 02  
25-04-2016 20160425 Mandatory Waters 01  
24-04-2016 20160424 Mandatory Waters 01  
23-04-2016 20160423 Mandatory Waters 01  
22-04-2016 20160422 Mandatory Waters 01  
21-04-2016 20160421 Mandatory Waters 01  
20-04-2016 20160420 Mandatory Waters 01  
19-04-2016 20160419 Mandatory Waters 01  
18-04-2016 20160418 Mandatory Waters 01  
17-04-2016 20160417 Mandatory Waters 01  
16-04-2016 20160416 Mandatory Waters 01  
15-04-2016 20160415 Mandatory Waters 01  
14-04-2016 20160414 Mandatory Waters 01  
13-04-2016 20160413 Mandatory Waters 01  
12-04-2016 20160412 Mandatory Waters 01  
11-04-2016 20160411 Mandatory Waters 01  
10-04-2016 20160410 Mandatory Waters 01  
09-04-2016 20160409 Mandatory Waters 01  
08-04-2016 20160408 Mandatory Waters 01  
07-04-2016 20160407 Mandatory Waters 01  
06-04-2016 20160406 Mandatory Waters 01  
05-04-2016 20160405 Mandatory Waters 01  
04-04-2016 20160404 Mandatory Waters 01  
03-04-2016 20160403 Mandatory Waters 01  
02-04-2016 20160402 Mandatory Waters 01  
01-04-2016 20160401 Mandatory Waters 01  
31-03-2016 20160331 Mandatory Waters 01  
30-03-2016 20160330 Mandatory Waters 01  
29-03-2016 20160329 Mandatory Waters 01  
28-03-2016 20160328 Mandatory Waters 01  
27-03-2016 20160327 Mandatory Waters 01  
26-03-2016 20160326 Mandatory Waters 01  
25-03-2016 20160325 Mandatory Waters 01  
24-03-2016 20160324 Mandatory Waters 01  
23-03-2016 20160323 Mandatory Waters 01  
22-03-2016 20160322 Mandatory Waters 01  
21-03-2016 20160321 Mandatory Waters 01  
20-03-2016 20160320 Mandatory Waters 01  
19-03-2016 20160319 Mandatory Waters 01  
18-03-2016 20160318 Mandatory Waters 01  
17-03-2016 20160317 Mandatory Waters 01  
16-03-2016 20160316 Mandatory Waters 01  
15-03-2016 20160315 Mandatory Waters 01  
14-03-2016 20160314 Mandatory Waters 01  
13-03-2016 20160313 Mandatory Waters 01  
12-03-2016 20160312 Mandatory Waters 01  
11-03-2016 20160311 Mandatory Waters 01  
10-03-2016 20160310 Mandatory Waters 01  
09-03-2016 20160309 Mandatory Waters 01  
08-03-2016 20160308 Mandatory Waters 01  
07-03-2016 20160307 Mandatory Waters 01  
06-03-2016 20160306 Mandatory Waters 01  
05-03-2016 20160305 Mandatory Waters 01  
04-03-2016 20160304 Mandatory Waters 01  
03-03-2016 20160303 Mandatory Waters 01  
02-03-2016 20160302 Mandatory Waters 01  
01-03-2016 20160301 Mandatory Waters 01  
29-02-2016 20160229 Mandatory Waters 01  
28-02-2016 20160228 Mandatory Waters 01  
27-02-2016 20160227 Mandatory Waters 01  
26-02-2016 20160226 Mandatory Waters 01  
25-02-2016 20160225 Mandatory Waters 01  
24-02-2016 20160224 Mandatory Waters 01  
23-02-2016 20160223 Mandatory Waters 01  
22-02-2016 20160222 Mandatory Waters 01  
21-02-2016 20160221 Mandatory Waters 01  
20-02-2016 20160220 Mandatory Waters 01  
19-02-2016 20160219 Mandatory Waters 01  
18-02-2016 20160218 Mandatory Waters 01  
17-02-2016 20160217 Mandatory Waters 01  
16-02-2016 20160216 Mandatory Waters 01  
15-02-2016 20160215 Mandatory Waters 01  
14-02-2016 20160214 Mandatory Waters 01  
13-02-2016 20160213 Mandatory Waters 01  
12-02-2016 20160212 Mandatory Waters 01  
11-02-2016 20160211 Mandatory Waters 01  
10-02-2016 20160210 Mandatory Waters 01  
09-02-2016 20160209 Mandatory Waters 01  
08-02-2016 20160208 Mandatory Waters 01  
07-02-2016 20160207 Mandatory Waters 01  
06-02-2016 20160206 Mandatory Waters 01  
05-02-2016 20160205 Mandatory Waters 01  
04-02-2016 20160204 Mandatory Waters 01  
03-02-2016 20160203 Mandatory Waters 01  
02-02-2016 20160202 Mandatory Waters 01  
01-02-2016 20160201 Mandatory Waters 01  
31-01-2016 20160131 Mandatory Waters 01  
30-01-2016 20160130 Mandatory Waters 01  
29-01-2016 20160129 Mandatory Waters 01  
28-01-2016 20160128 Mandatory Waters 01  
27-01-2016 20160127 Mandatory Waters 01  
26-01-2016 20160126 Mandatory Waters 01  
25-01-2016 20160125 Mandatory Waters 01  
24-01-2016 20160124 Mandatory Waters 01  
23-01-2016 20160123 Mandatory Waters 01  
22-01-2016 20160122 Mandatory Waters 01  
21-01-2016 20160121 Mandatory Waters 01  
20-01-2016 20160120 Mandatory Waters 01  
19-01-2016 20160119 Mandatory Waters 01  
18-01-2016 20160118 Mandatory Waters 01  
17-01-2016 20160117 Mandatory Waters 01  
16-01-2016 20160116 Mandatory Waters 01  
15-01-2016 20160115 Mandatory Waters 01  
14-01-2016 20160114 Mandatory Waters 01  
13-01-2016 20160113 Mandatory Waters 01  
12-01-2016 20160112 Mandatory Waters 01  
11-01-2016 20160111 Mandatory Waters 01  
10-01-2016 20160110 Mandatory Waters 01  
09-01-2016 20160109 Mandatory Waters 01  
08-01-2016 20160108 Mandatory Waters 01  
07-01-2016 20160107 Mandatory Waters 01  
06-01-2016 20160106 Mandatory Waters 01  
05-01-2016 20160105 Mandatory Waters 01  
04-01-2016 20160104 Mandatory Waters 01  
03-01-2016 20160103 Mandatory Waters 01  
02-01-2016 20160102 Mandatory Waters 01  
01-01-2016 20160101 Mandatory Waters 01  
31-12-2015 20151231 Mandatory Waters 01  
30-12-2015 20151230 Mandatory Waters 01  
29-12-2015 20151229 Mandatory Waters 01  
28-12-2015 20151228 Mandatory Waters 01  
27-12-2015 20151227 Mandatory Waters 01  
26-12-2015 20151226 Mandatory Waters 01  
25-12-2015 20151225 Mandatory Waters 01  
24-12-2015 20151224 Mandatory Waters 01  
23-12-2015 20151223 Mandatory Waters 01  
22-12-2015 20151222 Mandatory Waters 01  
21-12-2015 20151221 Mandatory Waters 01  
20-12-2015 20151220 Mandatory Waters 01  
19-12-2015 20151219 Mandatory Waters 01  
18-12-2015 20151218 Mandatory Waters 01  
17-12-2015 20151217 Mandatory Waters 01  
16-12-2015 20151216 Mandatory Waters 01  
15-12-2015 20151215 Mandatory Waters 01  
14-12-2015 20151214 Mandatory Waters 01  
13-12-2015 20151213 Mandatory Waters 01  
12-12-2015 20151212 Mandatory Waters 01  
11-12-2015 20151211 Mandatory Waters 01  
10-12-2015 20151210 Mandatory Waters 01  
09-12-2015 20151209 Mandatory Waters 01  
08-12-2015 20151208 Mandatory Waters 01  
07-12-2015 20151207 Mandatory Waters 01  
06-12-2015 20151206 Mandatory Waters 01  
05-12-2015 20151205 Mandatory Waters 01  
04-12-2015 20151204 Mandatory Waters 01  
03-12-2015 20151203 Mandatory Waters 01  
02-12-2015 20151202 Mandatory Waters 01  
01-12-2015 20151201 Mandatory Waters 01  
30-11-2015 20151130 Mandatory Waters 01  
29-11-2015 20151129 Mandatory Waters 01  
28-11-2015 20151128 Mandatory Waters 01  
27-11-2015 20151127 Mandatory Waters 01  
26-11-2015 20151126 Mandatory Waters 01  
25-11-2015 20151125 Mandatory Waters 01  
24-11-2015 20151124 Mandatory Waters 01  
23-11-2015 20151123 Mandatory Waters 01  
22-11-2015 20151122 Mandatory Waters 01  
21-11-2015 20151121 Mandatory Waters 01  
20-11-2015 20151120 Mandatory Waters 01  
19-11-2015 20151119 Mandatory Waters 01  
18-11-2015 20151118 Mandatory Waters 01  
17-11-2015 20151117 Mandatory Waters 01  
16-11-2015 20151116 Mandatory Waters 01  
15-11-2015 20151115 Mandatory Waters 01  
14-11-2015 20151114 Mandatory Waters 01  
13-11-2015 20151113 Mandatory Waters 01  
12-11-2015 20151112 Mandatory Waters 01  
11-11-2015 20151111 Mandatory Waters 01  
10-11-2015 20151110 Mandatory Waters 01  
09-11-2015 20151109 Mandatory Waters 01  
08-11-2015 20151108 Mandatory Waters 01  
07-11-2015 20151107 Mandatory Waters 01  
06-11-2015 20151106 Mandatory Waters 01  
05-11-2015 20151105 Mandatory Waters 01  
04-11-2015 20151104 Mandatory Waters 01  
03-11-2015 20151103 Mandatory Waters 01  
02-11-2015 20151102 Mandatory Waters 01  
01-11-2015 20151101 Mandatory Waters 01  
31-10-2015 20151031 Mandatory Waters 01  
30-10-2015 20151030 Mandatory Waters 01  
29-10-2015 20151029 Mandatory Waters 01  
28-10-2015 20151028 Mandatory Waters 01  
27-10-2015 20151027 Mandatory Waters 01  
26-10-2015 20151026 Mandatory Waters 01  
25-10-2015 20151025 Mandatory Waters 01  
24-10-2015 20151024 Mandatory Waters 01  
23-10-2015 20151023 Mandatory Waters 01  
22-10-2015 20151022 Mandatory Waters 01  
21-10-2015 20151021 Mandatory Waters 01  
20-10-2015 20151020 Mandatory Waters 01  
19-10-2015 20151019 Mandatory Waters 01  
18-10-2015 20151018 Mandatory Waters 01  
17-10-2015 20151017 Mandatory Waters 01  
16-10-2015 20151016 Mandatory Waters 01  
15-10-2015 20151015 Mandatory Waters 01  
14-10-2015 20151014 Mandatory Waters 01  
13-10-2015 20151013 Mandatory Waters 01  
12-10-2015 20151012 Mandatory Waters 01  
11-10-2015 20151011 Mandatory Waters 01  
10-10-2015 20151010 Mandatory Waters 01  
09-10-2015 20151009 Mandatory Waters 01  
08-10-2015 20151008 Mandatory Waters 01  
07-10-2015 20151007 Mandatory Waters 01  
06-10-2015 20151006 Mandatory Waters 01  
05-10-2015 20151005 Mandatory Waters 01  
04-10-2015 20151004 Mandatory Waters 01  
03-10-2015 20151003 Mandatory Waters 01  
02-10-2015 20151002 Mandatory Waters 01  
01-10-2015 20151001 Mandatory Waters 01  
30-09-2015 20150930 Mandatory Waters 01  
29-09-2015 20150929 Mandatory Waters 01  
28-09-2015 20150928 Mandatory Waters 01  
27-09-2015 20150927 Mandatory Waters 01  
26-09-2015 20150926 Mandatory Waters 01  
25-09-2015 20150925 Mandatory Waters 01  
24-09-2015 20150924 Mandatory Waters 01  
23-09-2015 20150923 Mandatory Waters 01  
22-09-2015 20150922 Mandatory Waters 01  
21-09-2015 20150921 Mandatory Waters 01  
20-09-2015 20150920 Mandatory Waters 01  
19-09-2015 20150919 Mandatory Waters 01  
18-09-2015 20150918 Mandatory Waters 01  
17-09-2015 20150917 Mandatory Waters 01  
16-09-2015 20150916 Mandatory Waters 01  
15-09-2015 20150915 Mandatory Waters 01  
14-09-2015 20150914 Mandatory Waters 01  
13-09-2015 20150913 Mandatory Waters 01  
12-09-2015 20150912 Mandatory Waters 01  
11-09-2015 20150911 Mandatory Waters 01  
10-09-2015 20150910 Mandatory Waters 01  
09-09-2015 20150909 Mandatory Waters 01  
08-09-2015 20150908 Mandatory Waters 01  
07-09-2015 20150907 Mandatory Waters 01  
06-09-2015 20150906 Mandatory Waters 01  
05-09-2015 20150905 Mandatory Waters 01  
04-09-2015 20150904 Mandatory Waters 01  
03-09-2015 20150903 Mandatory Waters 01  
02-09-2015 20150902 Mandatory Waters 01  
01-09-2015 20150901 Mandatory Waters 01  
31-08-2015 20150831 Mandatory Waters 01  
31-08-2015 20150831 Mandatory Waters 02  
30-08-2015 20150830 Mandatory Waters 01  
29-08-2015 20150829 Mandatory Waters 01  
28-08-2015 20150828 Mandatory Waters 01  
27-08-2015 20150827 Mandatory Waters 01  
26-08-2015 20150826 Mandatory Waters 01  
25-08-2015 20150825 Mandatory Waters 01  
24-08-2015 20150824 Mandatory Waters 01  
23-08-2015 20150823 Mandatory Waters 01  
22-08-2015 20150822 Mandatory Waters 01  
21-08-2015 20150821 Mandatory Waters 01  
21-08-2015 20150821 Mandatory Waters 02  
20-08-2015 20150820 Mandatory Waters 01  
19-08-2015 20150819 Mandatory Waters 01  
18-08-2015 20150818 Mandatory Waters 01  
17-08-2015 20150817 Mandatory Waters 01  
16-08-2015 20150816 Mandatory Waters 01  
15-08-2015 20150815 Mandatory Waters 01  
14-08-2015 20150814 Mandatory Waters 01  
13-08-2015 20150813 Mandatory Waters 01  
12-08-2015 20150812 Mandatory Waters 01  
11-08-2015 20150811 Mandatory Waters 01  
10-08-2015 20150810 Mandatory Waters 01  
09-08-2015 20150809 Mandatory Waters 01  
08-08-2015 20150808 Mandatory Waters 01  
07-08-2015 20150807 Mandatory Waters 01  
06-08-2015 20150806 Mandatory Waters 01  
05-08-2015 20150805 Mandatory Waters 01  
04-08-2015 20150804 Mandatory Waters 01  
03-08-2015 20150803 Mandatory Waters 01  
02-08-2015 20150802 Mandatory Waters 01  
01-08-2015 20150801 Mandatory Waters 01  
31-07-2015 20150731 Mandatory Waters 01  
30-07-2015 20150730 Mandatory Waters 01  
29-07-2015 20150729 Mandatory Waters 01  
28-07-2015 20150728 Mandatory Waters 01  
27-07-2015 20150727 Mandatory Waters 01  
26-07-2015 20150726 Mandatory Waters 01  
25-07-2015 20150725 Mandatory Waters 01  
24-07-2015 20150724 Mandatory Waters 01  
23-07-2015 20150723 Mandatory Waters 01  
22-07-2015 20150722 Mandatory Waters 01  
21-07-2015 20150721 Mandatory Waters 01  
20-07-2015 20150720 Mandatory Waters 01  
19-07-2015 20150719 Mandatory Waters 01  
18-07-2015 20150718 Mandatory Waters 01  
17-07-2015 20150717 Mandatory Waters 01  
16-07-2015 20150716 Mandatory Waters 01  
15-07-2015 20150715 Mandatory Waters 01  
14-07-2015 20150714 Mandatory Waters 01  
13-07-2015 20150713 Mandatory Waters 01  
12-07-2015 20150712 Mandatory Waters 01  
11-07-2015 20150711 Mandatory Waters 01  
10-07-2015 20150710 Mandatory Waters 01  
09-07-2015 20150709 Mandatory Waters 01  
08-07-2015 20150708 Mandatory Waters 01  
07-07-2015 20150707 Mandatory Waters 01  
06-07-2015 20150706 Mandatory Waters 01  
05-07-2015 20150705 Mandatory Waters 01  
04-07-2015 20150704 Mandatory Waters 01  
03-07-2015 20150703 Mandatory Waters 01  
02-07-2015 20150702 Mandatory Waters 01  
30-06-2015 20150630 Mandatory Waters 01  
29-06-2015 20150629 Mandatory Waters 01  
28-06-2015 20150628 Mandatory Waters 01  
27-06-2015 20150627 Mandatory Waters 01  
26-06-2015 20150626 Mandatory Waters 01  
25-06-2015 20150625 Mandatory Waters 01  
24-06-2015 20150624 Mandatory Waters 01  
23-06-2015 20150623 Mandatory Waters 01  
22-06-2015 20150622 Mandatory Waters 01  
21-06-2015 20150621 Mandatory Waters 01  
20-06-2015 20150620 Mandatory Waters 01  
19-06-2015 20150619 Mandatory Waters 01  
18-06-2015 20150618 Mandatory Waters 01  
17-06-2015 20150617 Mandatory Waters 01  
16-06-2015 20150616 Mandatory Waters 01  
15-06-2015 20150615 Mandatory Waters 01  
14-06-2015 20150614 Mandatory Waters 01  
13-06-2015 20150613 Mandatory Waters 01  
12-06-2015 20150612 Mandatory Waters 01  
11-06-2015 20150611 Mandatory Waters 01  
10-06-2015 20150610 Mandatory Waters 01  
09-06-2015 20150609 Mandatory Waters 01  
08-06-2015 20150608 Mandatory Waters 01  
07-06-2015 20150607 Mandatory Waters 01  
06-06-2015 20150606 Mandatory Waters 01  
05-06-2015 20150605 Mandatory Waters 01  
04-06-2015 20150604 Mandatory Waters 01  
03-06-2015 20150603 Mandatory Waters 01  
02-06-2015 20150602 Mandatory Waters 01  
01-06-2015 20150601 Mandatory Waters 01  
31-05-2015 20150531 Mandatory Waters 01  
30-05-2015 20150530 Mandatory Waters 01  
29-05-2015 20150529 Mandatory Waters 01  
28-05-2015 20150528 Mandatory Waters 01  
27-05-2015 20150527 Mandatory Waters 01  
26-05-2015 20150526 Mandatory Waters 01  
25-05-2015 20150525 Mandatory Waters 01  
24-05-2015 20150524 Mandatory Waters 01  
23-05-2015 20150523 Mandatory Waters 01  
22-05-2015 20150522 Mandatory Waters 01  
21-05-2015 20150521 Mandatory Waters 01  
20-05-2015 20150520 Mandatory Waters 01  
19-05-2015 20150519 Mandatory Waters 01  
18-05-2015 20150518 Mandatory Waters 01  
17-05-2015 20150517 Mandatory Waters 01  
16-05-2015 20150516 Mandatory Waters 01  
15-05-2015 20150515 Mandatory Waters 01  
14-05-2015 20150514 Mandatory Waters 01  
13-05-2015 20150513 Mandatory Waters 01  
12-05-2015 20150512 Mandatory Waters 01  
11-05-2015 20150511 Mandatory Waters 01  
10-05-2015 20150510 Mandatory Waters 01  
09-05-2015 20150509 Mandatory Waters 01  
08-05-2015 20150508 Mandatory Waters 01  
07-05-2015 20150507 Mandatory Waters 01  
06-05-2015 20150506 Mandatory Waters 01  
05-05-2015 20150505 Mandatory Waters 01  
04-05-2015 20150504 Mandatory Waters 01  
03-05-2015 20150503 Mandatory Waters 01  
02-05-2015 20150502 Mandatory Waters 01  
01-05-2015 20150501 Mandatory Waters 01  
30-04-2015 20150430 Mandatory Waters 01  
29-04-2015 20150429 Mandatory Waters 01  
28-04-2015 20150428 Mandatory Waters 01  
27-04-2015 20150427 Mandatory Waters 01  
26-04-2015 20150426 Mandatory Waters 01  
25-04-2015 20150425 Mandatory Waters 01  
24-04-2015 20150424 Mandatory Waters 01  
23-04-2015 20150423 Mandatory Waters 01  
22-04-2015 20150422 Mandatory Waters 01  
21-04-2015 20150421 Mandatory Waters 01  
20-04-2015 20150420 Mandatory Waters 01  
19-04-2015 20150419 Mandatory Waters 01  
18-04-2015 20150418 Mandatory Waters 01  
17-04-2015 20150417 Mandatory Waters 01  
16-04-2015 20150416 Mandatory Waters 01  
15-04-2015 20150415 Mandatory Waters 01  
14-04-2015 20150414 Mandatory Waters 01  
13-04-2015 20150413 Mandatory Waters 01  
12-04-2015 20150412 Mandatory Waters 01  
11-04-2015 20150411 Mandatory Waters 01  
10-04-2015 20150410 Mandatory Waters 01  
09-04-2015 20150409 Mandatory Waters 01  
08-04-2015 20150408 Mandatory Waters 01  
07-04-2015 20150407 Mandatory Waters 01  
06-04-2015 20150406 Mandatory Waters 01  
05-04-2015 20150405 Mandatory Waters 01  
04-04-2015 20150404 Mandatory Waters 01  
03-04-2015 20150403 Mandatory Waters 01  
02-04-2015 20150402 Mandatory Waters 01  
01-04-2015 20150401 Mandatory Waters 01  
31-03-2015 20150331 Mandatory Waters 01  
30-03-2015 20150330 Mandatory Waters 01  
29-03-2015 20150329 Mandatory Waters 01  
28-03-2015 20150328 Mandatory Waters 01  
27-03-2015 20150327 Mandatory Waters 01  
26-03-2015 20150326 Mandatory Waters 01  
25-03-2015 20150325 Mandatory Waters 01  
24-03-2015 20150324 Mandatory Waters 01  
23-03-2015 20150323 Mandatory Waters 01  
22-03-2015 20150322 Mandatory Waters 01  
21-03-2015 20150321 Mandatory Waters 01  
20-03-2015 20150320 Mandatory Waters 01  
19-03-2015 20150319 Mandatory Waters 01  
18-03-2015 20150318 Mandatory Waters 01  
17-03-2015 20150317 Mandatory Waters 01  
16-03-2015 20150316 Mandatory Waters 01  
15-03-2015 20150315 Mandatory Waters 01  
14-03-2015 20150314 Mandatory Waters 01  
13-03-2015 20150313 Mandatory Waters 01  
12-03-2015 20150312 Mandatory Waters 01  
11-03-2015 20150311 Mandatory Waters 01  
10-03-2015 20150310 Mandatory Waters 01  
09-03-2015 20150309 Mandatory Waters 01  
08-03-2015 20150308 Mandatory Waters 01  
07-03-2015 20150307 Mandatory Waters 01  
06-03-2015 20150306 Mandatory Waters 01  
05-03-2015 20150305 Mandatory Waters 01  
04-03-2015 20150304 Mandatory Waters 01  
03-03-2015 20150303 Mandatory Waters 01  
02-03-2015 20150302 Mandatory Waters 01  
01-03-2015 20150301 Mandatory Waters 01  
28-02-2015 20150228 Mandatory Waters 01  
27-02-2015 20150227 Mandatory Waters 01  
26-02-2015 20150226 Mandatory Waters 01  
25-02-2015 20150225 Mandatory Waters 01  
24-02-2015 20150224 Mandatory Waters 01  
23-02-2015 20150223 Mandatory Waters 01  
22-02-2015 20150222 Mandatory Waters 01  
21-02-2015 20150221 Mandatory Waters 01  
20-02-2015 20150220 Mandatory Waters 01  
19-02-2015 20150219 Mandatory Waters 01  
18-02-2015 20150218 Mandatory Waters 01  
17-02-2015 20150217 Mandatory Waters 01  
16-02-2015 20150216 Mandatory Waters 01  
15-02-2015 20150215 Mandatory Waters 01  
14-02-2015 20150214 Mandatory Waters 01  
13-02-2015 20150213 Mandatory Waters 01  
12-02-2015 20150212 Mandatory Waters 01  
11-02-2015 20150211 Mandatory Waters 01  
10-02-2015 20150210 Mandatory Waters 01  
09-02-2015 20150209 Mandatory Waters 01  
08-02-2015 20150208 Mandatory Waters 01  
07-02-2015 20150207 Mandatory Waters 01  
06-02-2015 20150206 Mandatory Waters 01  
05-02-2015 20150205 Mandatory Waters 01  
04-02-2015 20150204 Mandatory Waters 01  
03-02-2015 20150203 Mandatory Waters 01  
02-02-2015 20150202 Mandatory Waters 01  
01-02-2015 20150201 Mandatory Waters 01  
31-01-2015 20150131 Mandatory Waters 01  
30-01-2015 20150130 Mandatory Waters 01  
29-01-2015 20150129 Mandatory Waters 01  
28-01-2015 20150128 Mandatory Waters 01  
27-01-2015 20150127 Mandatory Waters 01  
26-01-2015 20150126 Mandatory Waters 01  
25-01-2015 20150125 Mandatory Waters 01  
24-01-2015 20150124 Mandatory Waters 01  
23-01-2015 20150123 Mandatory Waters 01  
22-01-2015 20150122 Mandatory Waters 01  
21-01-2015 20150121 Mandatory Waters 01  
20-01-2015 20150120 Mandatory Waters 01  
19-01-2015 20150119 Mandatory Waters 01  
18-01-2015 20150118 Mandatory Waters 01  
17-01-2015 20150117 Mandatory Waters 01  
16-01-2015 20150116 Mandatory Waters 01  
15-01-2015 20150115 Mandatory Waters 01  
14-01-2015 20150114 Mandatory Waters 01  
13-01-2015 20150113 Mandatory Waters 01  
12-01-2015 20150112 Mandatory Waters 01  
11-01-2015 20150111 Mandatory Waters 01  
10-01-2015 20150110 Mandatory Waters 01  
09-01-2015 20150109 Mandatory Waters 01  
08-01-2015 20150108 Mandatory Waters 01  
07-01-2015 20150107 Mandatory Waters 01  
06-01-2015 20150106 Mandatory Waters 01  
05-01-2015 20150105 Mandatory Waters 01  
04-01-2015 20150104 Mandatory Waters 01  
03-01-2015 20150103 Mandatory Waters 01  
02-01-2015 20150102 Mandatory Waters 01  
01-01-2015 20150101 Mandatory Waters 01  
31-12-2014 20141231 Mandatory Waters 01  
30-12-2014 20141230 Mandatory Waters 01  
29-12-2014 20141229 Mandatory Waters 01  
28-12-2014 20141228 Mandatory Waters 01  
27-12-2014 20141227 Mandatory Waters 01  
26-12-2014 20141226 Mandatory Waters 01  
25-12-2014 20141225 Mandatory Waters 01  
24-12-2014 20141224 Mandatory Waters 01  
23-12-2014 20141223 Mandatory Waters 01  
22-12-2014 20141222 Mandatory Waters 01  
21-12-2014 20141221 Mandatory Waters 01  
20-12-2014 20141220 Mandatory Waters 01  
19-12-2014 20141219 Mandatory Waters 01  
18-12-2014 20141218 Mandatory Waters 01  
17-12-2014 20141217 Mandatory Waters 01  
16-12-2014 20141216 Mandatory Waters 01  
15-12-2014 20141215 Mandatory Waters 01  
14-12-2014 20141214 Mandatory Waters 01  
13-12-2014 20141213 Mandatory Waters 01  
12-12-2014 20141212 Mandatory Waters 01  
11-12-2014 20141211 Mandatory Waters 01  
10-12-2014 20141210 Mandatory Waters 01  
09-12-2014 20141209 Mandatory Waters 01  
08-12-2014 20141208 Mandatory Waters 01  
07-12-2014 20141207 Mandatory Waters 01  
06-12-2014 20141206 Mandatory Waters 01  
05-12-2014 20141205 Mandatory Waters 01  
04-12-2014 20141204 Mandatory Waters 01  
03-12-2014 20141203 Mandatory Waters 01  
02-12-2014 20141202 Mandatory Waters 01  
01-12-2014 20141201 Mandatory Waters 01  
30-11-2014 20141130 Mandatory Waters 01  
29-11-2014 20141129 Mandatory Waters 01  
28-11-2014 20141128 Mandatory Waters 01  
27-11-2014 20141127 Mandatory Waters 01  
26-11-2014 20141126 Mandatory Waters 01  
25-11-2014 20141125 Mandatory Waters 01  
24-11-2014 20141124 Mandatory Waters 01  
23-11-2014 20141123 Mandatory Waters 01  
22-11-2014 20141122 Mandatory Waters 01  
21-11-2014 20141121 Mandatory Waters 01  
20-11-2014 20141120 Mandatory Waters 01  
19-11-2014 20141119 Mandatory Waters 01  
18-11-2014 20141118 Mandatory Waters 01  
17-11-2014 20141117 Mandatory Waters 01  
16-11-2014 20141116 Mandatory Waters 01  
15-11-2014 20141115 Mandatory Waters 01  
14-11-2014 20141114 Mandatory Waters 01  
13-11-2014 20141113 Mandatory Waters 01  
12-11-2014 20141112 Mandatory Waters 01  
11-11-2014 20141111 Mandatory Waters 01  
10-11-2014 20141110 Mandatory Waters 01  
09-11-2014 20141109 Mandatory Waters 01  
08-11-2014 20141108 Mandatory Waters 01  
07-11-2014 20141107 Mandatory Waters 01  
06-11-2014 20141106 Mandatory Waters 01  
05-11-2014 20141105 Mandatory Waters 01  
04-11-2014 20141104 Mandatory Waters 01  
03-11-2014 20141103 Mandatory Waters 01  
02-11-2014 20141102 Mandatory Waters 01  
01-11-2014 20141101 Mandatory Waters 01  
31-10-2014 20141031 Mandatory Waters 01  
30-10-2014 20141030 Mandatory Waters 01  
29-10-2014 20141029 Mandatory Waters 01  
28-10-2014 20141028 Mandatory Waters 01  
27-10-2014 20141027 Mandatory Waters 01  
26-10-2014 20141026 Mandatory Waters 01  
25-10-2014 20141025 Mandatory Waters 01  
24-10-2014 20141024 Mandatory Waters 01  
23-10-2014 20141023 Mandatory Waters 01  
22-10-2014 20141022 Mandatory Waters 01  
21-10-2014 20141021 Mandatory Waters 01  
20-10-2014 20141020 Mandatory Waters 01  
19-10-2014 20141019 Mandatory Waters 01  
18-10-2014 20141018 Mandatory Waters 01  
17-10-2014 20141017 Mandatory Waters 01  
16-10-2014 20141016 Mandatory Waters 01  
15-10-2014 20141015 Mandatory Waters 01  
14-10-2014 20141014 Mandatory Waters 01  
13-10-2014 20141013 Mandatory Waters 01  
12-10-2014 20141012 Mandatory Waters 01  
11-10-2014 20141011 Mandatory Waters 01  
10-10-2014 20141010 Mandatory Waters 01  
09-10-2014 20141009 Mandatory Waters 01  
08-10-2014 20141008 Mandatory Waters 01  
07-10-2014 20141007 Mandatory Waters 01  
06-10-2014 20141006 Mandatory Waters 01  
05-10-2014 20141005 Mandatory Waters 01  
04-10-2014 20141004 Mandatory Waters 01  
03-10-2014 20141003 Mandatory Waters 01  
02-10-2014 20141002 Mandatory Waters 01  
01-10-2014 20141001 Mandatory Waters 01  
30-09-2014 20140930 Mandatory Waters 01  
29-09-2014 20140929 Mandatory Waters 01  
28-09-2014 20140928 Mandatory Waters 01  
27-09-2014 20140927 Mandatory Waters 01  
26-09-2014 20140926 Mandatory Waters 01  
25-09-2014 20140925 Mandatory Waters 01  
24-09-2014 20140924 Mandatory Waters 01  
23-09-2014 20140923 Mandatory Waters 01  
22-09-2014 20140922 Mandatory Waters 01  
21-09-2014 20140921 Mandatory Waters 01  
20-09-2014 20140920 Mandatory Waters 01  
19-09-2014 20140919 Mandatory Waters 01  
18-09-2014 20140918 Mandatory Waters 01  
17-09-2014 20140917 Mandatory Waters 01  
16-09-2014 20140916 Mandatory Waters 01  
15-09-2014 20140915 Mandatory Waters 01  
14-09-2014 20140914 Mandatory Waters 01  
13-09-2014 20140913 Mandatory Waters 01  
12-09-2014 20140912 Mandatory Waters 01  
11-09-2014 20140911 Mandatory Waters 01  
10-09-2014 20140910 Mandatory Waters 01  
09-09-2014 20140909 Mandatory Waters 01  
08-09-2014 20140908 Mandatory Waters 01  
07-09-2014 20140907 Mandatory Waters 01  
06-09-2014 20140906 Mandatory Waters 01  
05-09-2014 20140905 Mandatory Waters 01  
04-09-2014 20140904 Mandatory Waters 01  
03-09-2014 20140903 Mandatory Waters 01  
02-09-2014 20140902 Mandatory Waters 01  
01-09-2014 20140901 Mandatory Waters 01  
31-08-2014 20140831 Mandatory Waters 01  
30-08-2014 20140830 Mandatory Waters 01  
29-08-2014 20140829 Mandatory Waters 01  
28-08-2014 20140828 Mandatory Waters 01  
27-08-2014 20140827 Mandatory Waters 01  
26-08-2014 20140826 Mandatory Waters 01  
25-08-2014 20140825 Mandatory Waters 01  
24-08-2014 20140824 Mandatory Waters 01  
23-08-2014 20140823 Mandatory Waters 01  
22-08-2014 20140822 Mandatory Waters 01  
21-08-2014 20140821 Mandatory Waters 01  
20-08-2014 20140820 Mandatory Waters 01  
19-08-2014 20140819 Mandatory Waters 01  
18-08-2014 20140818 Mandatory Waters 01  
17-08-2014 20140817 Mandatory Waters 01  
16-08-2014 20140816 Mandatory Waters 01  
15-08-2014 20140815 Mandatory Waters 01  
14-08-2014 20140814 Mandatory Waters 01  
13-08-2014 20140813 Mandatory Waters 01  
12-08-2014 20140812 Mandatory Waters 01  
11-08-2014 20140811 Mandatory Waters 01  
10-08-2014 20140810 Mandatory Waters 01  
09-08-2014 20140809 Mandatory Waters 01  
08-08-2014 20140808 Mandatory Waters 01  
07-08-2014 20140807 Mandatory Waters 01  
06-08-2014 20140806 Mandatory Waters 01  
05-08-2014 20140805 Mandatory Waters 01  
04-08-2014 20140804 Mandatory Waters 01  
03-08-2014 20140803 Mandatory Waters 01  
02-08-2014 20140802 Mandatory Waters 01  
01-08-2014 20140801 Mandatory Waters 01  
31-07-2014 20140731 Mandatory Waters 01  
30-07-2014 20140730 Mandatory Waters 01  
29-07-2014 20140729 Mandatory Waters 01  
28-07-2014 20140728 Mandatory Waters 01  
27-07-2014 20140727 Mandatory Waters 01  
26-07-2014 20140726 Mandatory Waters 01  
25-07-2014 20140725 Mandatory Waters 01  
24-07-2014 20140724 Mandatory Waters 01  
23-07-2014 20140723 Mandatory Waters 01  
22-07-2014 20140722 Mandatory Waters 01  
21-07-2014 20140721 Mandatory Waters 01  
20-07-2014 20140720 Mandatory Waters 01  
19-07-2014 20140719 Mandatory Waters 01  
18-07-2014 20140718 Mandatory Waters 01  
17-07-2014 20140717 Mandatory Waters 01  
16-07-2014 20140716 Mandatory Waters 01  
15-07-2014 20140715 Mandatory Waters 01  
14-07-2014 20140714 Mandatory Waters 01  
13-07-2014 20140713 Mandatory Waters 01  
12-07-2014 20140712 Mandatory Waters 01  
11-07-2014 20140711 Mandatory Waters 01  
10-07-2014 20140710 Mandatory Waters 01  
09-07-2014 20140709 Mandatory Waters 01  
08-07-2014 20140708 Mandatory Waters 01  
07-07-2014 20140707 Mandatory Waters 01  
06-07-2014 20140706 Mandatory Waters 01  
06-07-2014 20140706 Mandatory Waters 02  
05-07-2014 20140705 Mandatory Waters 01  
04-07-2014 20140704 Mandatory Waters 01  
03-07-2014 20140703 Mandatory Waters 01  
02-07-2014 20140702 Mandatory Waters 01  
01-07-2014 20140701 Mandatory Waters 01  
30-06-2014 20140630 Mandatory Waters 01  
29-06-2014 20140629 Mandatory Waters 01  
28-06-2014 20140628 Mandatory Waters 01  
27-06-2014 20140627 Mandatory Waters 01  
26-06-2014 20140626 Mandatory Waters 01  
25-06-2014 20140625 Mandatory Waters 01  
24-06-2014 20140624 Mandatory Waters 01  
23-06-2014 20140623 Mandatory Waters 01  
22-06-2014 20140622 Mandatory Waters 01  
21-06-2014 20140621 Mandatory Waters 01  
20-06-2014 20140620 Mandatory Waters 01  
19-06-2014 20140619 Mandatory Waters 01  
18-06-2014 20140618 Mandatory Waters 01  
17-06-2014 20140617 Mandatory Waters 01  
16-06-2014 20140616 Mandatory Waters 01  
15-06-2014 20140615 Mandatory Waters 01  
14-06-2014 20140614 Mandatory Waters 01  
13-06-2014 20140613 Mandatory Waters 01  
12-06-2014 20140612 Mandatory Waters 01  
11-06-2014 20140611 Mandatory Waters 01  
10-06-2014 20140610 Mandatory Waters 01  
09-06-2014 20140609 Mandatory Waters 01  
08-06-2014 20140608 Mandatory Waters 01  
07-06-2014 20140607 Mandatory Waters 01  
06-06-2014 20140606 Mandatory Waters 01  
05-06-2014 20140605 Mandatory Waters 01  
04-06-2014 20140604 Mandatory Waters 01  
03-06-2014 20140603 Mandatory Waters 01  
02-06-2014 20140602 Mandatory Waters 01  
01-06-2014 20140601 Mandatory Waters 01  
31-05-2014 20140531 Mandatory Waters 01  
30-05-2014 20140530 Mandatory Waters 01  
29-05-2014 20140529 Mandatory Waters 01  
28-05-2014 20140528 Mandatory Waters 01  
27-05-2014 20140527 Mandatory Waters 01  
26-05-2014 20140526 Mandatory Waters 01  
25-05-2014 20140525 Mandatory Waters 01  
24-05-2014 20140524 Mandatory Waters 01  
23-05-2014 20140523 Mandatory Waters 01  
22-05-2014 20140522 Mandatory Waters 01  
21-05-2014 20140521 Mandatory Waters 01  
20-05-2014 20140520 Mandatory Waters 01  
19-05-2014 20140519 Mandatory Waters 01  
18-05-2014 20140518 Mandatory Waters 01  
17-05-2014 20140517 Mandatory Waters 01  
16-05-2014 20140516 Mandatory Waters 01  
15-05-2014 20140515 Mandatory Waters 01  
14-05-2014 20140514 Mandatory Waters 01  
13-05-2014 20140513 Mandatory Waters 01  
12-05-2014 20140512 Mandatory Waters 01  
11-05-2014 20140511 Mandatory Waters 01  
10-05-2014 20140510 Mandatory Waters 01  
09-05-2014 20140509 Mandatory Waters 01  
08-05-2014 20140508 Mandatory Waters 01  
07-05-2014 20140507 Mandatory Waters 01  
06-05-2014 20140506 Mandatory Waters 01  
05-05-2014 20140505 Mandatory Waters 01  
04-05-2014 20140504 Mandatory Waters 01  
03-05-2014 20140503 Mandatory Waters 01  
02-05-2014 20140502 Mandatory Waters 01  
01-05-2014 20140501 Mandatory Waters 01  
30-04-2014 20140430 Mandatory Waters 01  
29-04-2014 20140429 Mandatory Waters 01  
28-04-2014 20140428 Mandatory Waters 01  
27-04-2014 20140427 Mandatory Waters 01  
26-04-2014 20140426 Mandatory Waters 01  
25-04-2014 20140425 Mandatory Waters 01  
24-04-2014 20140424 Mandatory Waters 01  
23-04-2014 20140423 Mandatory Waters 01  
22-04-2014 20140422 Mandatory Waters 01  
21-04-2014 20140421 Mandatory Waters 01  
20-04-2014 20140420 Mandatory Waters 01  
19-04-2014 20140419 Mandatory Waters 01  
18-04-2014 20140418 Mandatory Waters 01  
17-04-2014 20140417 Mandatory Waters 01  
16-04-2014 20140416 Mandatory Waters 01  
15-04-2014 20140415 Mandatory Waters 01  
14-04-2014 20140414 Mandatory Waters 01  
13-04-2014 20140413 Mandatory Waters 01  
12-04-2014 20140412 Mandatory Waters 01  
11-04-2014 20140411 Mandatory Waters 01  
10-04-2014 20140410 Mandatory Waters 01  
09-04-2014 20140409 Mandatory Waters 01  
08-04-2014 20140408 Mandatory Waters 01  
07-04-2014 20140407 Mandatory Waters 01  
06-04-2014 20140406 Mandatory Waters 01  
05-04-2014 20140405 Mandatory Waters 01  
04-04-2014 20140404 Mandatory Waters 01  
03-04-2014 20140403 Mandatory Waters 01  
02-04-2014 20140402 Mandatory Waters 01  
01-04-2014 20140401 Mandatory Waters 01  
31-03-2014 20140331 Mandatory Waters 01  
30-03-2014 20140330 Mandatory Waters 01  
29-03-2014 20140329 Mandatory Waters 01  
28-03-2014 20140328 Mandatory Waters 01  
27-03-2014 20140327 Mandatory Waters 01  
26-03-2014 20140326 Mandatory Waters 01  
25-03-2014 20140325 Mandatory Waters 01  
24-03-2014 20140324 Mandatory Waters 01  
23-03-2014 20140323 Mandatory Waters 01  
22-03-2014 20140322 Mandatory Waters 01  
21-03-2014 20140321 Mandatory Waters 01  
20-03-2014 20140320 Mandatory Waters 01  
19-03-2014 20140319 Mandatory Waters 01  
18-03-2014 20140318 Mandatory Waters 01  
17-03-2014 20140317 Mandatory Waters 01  
16-03-2014 20140316 Mandatory Waters 01  
15-03-2014 20140315 Mandatory Waters 01  
14-03-2014 20140314 Mandatory Waters 01  
13-03-2014 20140313 Mandatory Waters 01  
12-03-2014 20140312 Mandatory Waters 01  
11-03-2014 20140311 Mandatory Waters 01  
10-03-2014 20140310 Mandatory Waters 01  
09-03-2014 20140309 Mandatory Waters 01  
08-03-2014 20140308 Mandatory Waters 01  
07-03-2014 20140307 Mandatory Waters 01  
06-03-2014 20140306 Mandatory Waters 01  
05-03-2014 20140305 Mandatory Waters 01  
04-03-2014 20140304 Mandatory Waters 01  
03-03-2014 20140303 Mandatory Waters 01  
02-03-2014 20140302 Mandatory Waters 01  
01-03-2014 20140301 Mandatory Waters 01  
28-02-2014 20140228 Mandatory Waters 01  
27-02-2014 20140227 Mandatory Waters 01  
26-02-2014 20140226 Mandatory Waters 01  
25-02-2014 20140225 Mandatory Waters 01  
24-02-2014 20140224 Mandatory Waters 01  
23-02-2014 20140223 Mandatory Waters 01  
22-02-2014 20140222 Mandatory Waters 01  
21-02-2014 20140221 Mandatory Waters 01  
20-02-2014 20140220 Mandatory Waters 01  
19-02-2014 20140219 Mandatory Waters 01  
18-02-2014 20140218 Mandatory Waters 01  
17-02-2014 20140217 Mandatory Waters 01  
16-02-2014 20140216 Mandatory Waters 01  
15-02-2014 20140215 Mandatory Waters 01  
14-02-2014 20140214 Mandatory Waters 01  
13-02-2014 20140213 Mandatory Waters 01  
12-02-2014 20140212 Mandatory Waters 01  
11-02-2014 20140211 Mandatory Waters 01  
10-02-2014 20140210 Mandatory Waters 01  
09-02-2014 20140209 Mandatory Waters 01  
08-02-2014 20140208 Mandatory Waters 01  
07-02-2014 20140207 Mandatory Waters 01  
06-02-2014 20140206 Mandatory Waters 01  
05-02-2014 20140205 Mandatory Waters 01  
04-02-2014 20140204 Mandatory Waters 01  
03-02-2014 20140203 Mandatory Waters 01  
02-02-2014 20140202 Mandatory Waters 01  
01-02-2014 20140201 Mandatory Waters 01  
31-01-2014 20140131 Mandatory Waters 01  
30-01-2014 20140130 Mandatory Waters 01  
29-01-2014 20140129 Mandatory Waters 01  
28-01-2014 20140128 Mandatory Waters 01  
27-01-2014 20140127 Mandatory Waters 01  
26-01-2014 20140126 Mandatory Waters 01  
25-01-2014 20140125 Mandatory Waters 01  
24-01-2014 20140124 Mandatory Waters 01  
23-01-2014 20140123 Mandatory Waters 01  
22-01-2014 20140122 Mandatory Waters 01  
21-01-2014 20140121 Mandatory Waters 01  
20-01-2014 20140120 Mandatory Waters 01  
19-01-2014 20140119 Mandatory Waters 01  
18-01-2014 20140118 Mandatory Waters 01  
17-01-2014 20140117 Mandatory Waters 01  
16-01-2014 20140116 Mandatory Waters 01  
15-01-2014 20140115 Mandatory Waters 01  
14-01-2014 20140114 Mandatory Waters 01  
13-01-2014 20140113 Mandatory Waters 01  
12-01-2014 20140112 Mandatory Waters 01  
11-01-2014 20140111 Mandatory Waters 01  
10-01-2014 20140110 Mandatory Waters 01  
09-01-2014 20140109 Mandatory Waters 01  
08-01-2014 20140108 Mandatory Waters 01  
07-01-2014 20140107 Mandatory Waters 01  
06-01-2014 20140106 Mandatory Waters 01  
05-01-2014 20140105 Mandatory Waters 01  
04-01-2014 20140104 Mandatory Waters 01  
03-01-2014 20140103 Mandatory Waters 01  
02-01-2014 20140102 Mandatory Waters 01  
01-01-2014 20140101 Mandatory Waters 01  
01-01-2014 20140101 Mandatory Waters 02  
31-12-2013 20131231 Mandatory Waters 01  
30-12-2013 20131230 Mandatory Waters 01  
29-12-2013 20131229 Mandatory Waters 01  
28-12-2013 20131228 Mandatory Waters 01  
27-12-2013 20131227 Mandatory Waters 01  
26-12-2013 20131226 Mandatory Waters 01  
25-12-2013 20131225 Mandatory Waters 01  
24-12-2013 20131224 Mandatory Waters 01  
23-12-2013 20131223 Mandatory Waters 01  
22-12-2013 20131222 Mandatory Waters 01  
21-12-2013 20131221 Mandatory Waters 01  
20-12-2013 20131220 Mandatory Waters 01  
19-12-2013 20131219 Mandatory Waters 01  
18-12-2013 20131218 Mandatory Waters 01  
17-12-2013 20131217 Mandatory Waters 01  
16-12-2013 20131216 Mandatory Waters 01  
15-12-2013 20131215 Mandatory Waters 01  
14-12-2013 20131214 Mandatory Waters 01  
13-12-2013 20131213 Mandatory Waters 01  
12-12-2013 20131212 Mandatory Waters 01  
11-12-2013 20131211 Mandatory Waters 01  
10-12-2013 20131210 Mandatory Waters 01  
09-12-2013 20131209 Mandatory Waters 01  
08-12-2013 20131208 Mandatory Waters 01  
07-12-2013 20131207 Mandatory Waters 01  
06-12-2013 20131206 Mandatory Waters 01  
05-12-2013 20131205 Mandatory Waters 01  
04-12-2013 20131204 Mandatory Waters 01  
03-12-2013 20131203 Mandatory Waters 01  
02-12-2013 20131202 Mandatory Waters 01  
01-12-2013 20131201 Mandatory Waters 01  
30-11-2013 20131130 Mandatory Waters 01  
29-11-2013 20131129 Mandatory Waters 01  
28-11-2013 20131128 Mandatory Waters 01  
27-11-2013 20131127 Mandatory Waters 01  
26-11-2013 20131126 Mandatory Waters 01  
25-11-2013 20131125 Mandatory Waters 01  
24-11-2013 20131124 Mandatory Waters 01  
23-11-2013 20131123 Mandatory Waters 01  
22-11-2013 20131122 Mandatory Waters 01  
21-11-2013 20131121 Mandatory Waters 01  
20-11-2013 20131120 Mandatory Waters 01  
19-11-2013 20131119 Mandatory Waters 01  
18-11-2013 20131118 Mandatory Waters 01  
17-11-2013 20131117 Mandatory Waters 01  
16-11-2013 20131116 Mandatory Waters 01  
15-11-2013 20131115 Mandatory Waters 01  
14-11-2013 20131114 Mandatory Waters 01  
13-11-2013 20131113 Mandatory Waters 01  
12-11-2013 20131112 Mandatory Waters 01  
11-11-2013 20131111 Mandatory Waters 01  
10-11-2013 20131110 Mandatory Waters 01  
09-11-2013 20131109 Mandatory Waters 01  
08-11-2013 20131108 Mandatory Waters 01  
07-11-2013 20131107 Mandatory Waters 01  
06-11-2013 20131106 Mandatory Waters 01  
05-11-2013 20131105 Mandatory Waters 01  
04-11-2013 20131104 Mandatory Waters 01  
03-11-2013 20131103 Mandatory Waters 01  
02-11-2013 20131102 Mandatory Waters 01  
01-11-2013 20131101 Mandatory Waters 01  
31-10-2013 20131031 Mandatory Waters 01  
30-10-2013 20131030 Mandatory Waters 01  
29-10-2013 20131029 Mandatory Waters 01  
28-10-2013 20131028 Mandatory Waters 01  
27-10-2013 20131027 Mandatory Waters 01  
26-10-2013 20131026 Mandatory Waters 01  
25-10-2013 20131025 Mandatory Waters 01  
24-10-2013 20131024 Mandatory Waters 01  
23-10-2013 20131023 Mandatory Waters 01  
22-10-2013 20131022 Mandatory Waters 01  
21-10-2013 20131021 Mandatory Waters 01  
20-10-2013 20131020 Mandatory Waters 01  
19-10-2013 20131019 Mandatory Waters 01  
18-10-2013 20131018 Mandatory Waters 01  
17-10-2013 20131017 Mandatory Waters 01  
16-10-2013 20131016 Mandatory Waters 01  
15-10-2013 20131015 Mandatory Waters 01  
14-10-2013 20131014 Mandatory Waters 01  
13-10-2013 20131013 Mandatory Waters 01  
12-10-2013 20131012 Mandatory Waters 01  
11-10-2013 20131011 Mandatory Waters 01  
10-10-2013 20131010 Mandatory Waters 01  
09-10-2013 20131009 Mandatory Waters 01  
08-10-2013 20131008 Mandatory Waters 01  
07-10-2013 20131007 Mandatory Waters 01  
07-10-2013 20131007 Mandatory Waters 02  
06-10-2013 20131006 Mandatory Waters 01  
05-10-2013 20131005 Mandatory Waters 01  
04-10-2013 20131004 Mandatory Waters 01  
03-10-2013 20131003 Mandatory Waters 01  
02-10-2013 20131002 Mandatory Waters 01  
01-10-2013 20131001 Mandatory Waters 01  
30-09-2013 20130930 Mandatory Waters 01  
29-09-2013 20130929 Mandatory Waters 01  
28-09-2013 20130928 Mandatory Waters 01  
27-09-2013 20130927 Mandatory Waters 01  
26-09-2013 20130926 Mandatory Waters 01  
25-09-2013 20130925 Mandatory Waters 01  
24-09-2013 20130924 Mandatory Waters 01  
23-09-2013 20130923 Mandatory Waters 01  
22-09-2013 20130922 Mandatory Waters 01  
21-09-2013 20130921 Mandatory Waters 01  
20-09-2013 20130920 Mandatory Waters 01  
19-09-2013 20130919 Mandatory Waters 01  
18-09-2013 20130918 Mandatory Waters 01  
17-09-2013 20130917 Mandatory Waters 01  
16-09-2013 20130916 Mandatory Waters 01  
15-09-2013 20130915 Mandatory Waters 01  
14-09-2013 20130914 Mandatory Waters 01  
13-09-2013 20130913 Mandatory Waters 01  
12-09-2013 20130912 Mandatory Waters 01  
11-09-2013 20130911 Mandatory Waters 01  
10-09-2013 20130910 Mandatory Waters 01  
09-09-2013 20130909 Mandatory Waters 01  
08-09-2013 20130908 Mandatory Waters 01  
07-09-2013 20130907 Mandatory Waters 01  
06-09-2013 20130906 Mandatory Waters 01  
05-09-2013 20130905 Mandatory Waters 01  
04-09-2013 20130904 Mandatory Waters 01  
03-09-2013 20130903 Mandatory Waters 01  
02-09-2013 20130902 Mandatory Waters 01  
01-09-2013 20130901 Mandatory Waters 01  
31-08-2013 20130831 Mandatory Waters 01  
30-08-2013 20130830 Mandatory Waters 01  
29-08-2013 20130829 Mandatory Waters 01  
28-08-2013 20130828 Mandatory Waters 01  
27-08-2013 20130827 Mandatory Waters 01  
26-08-2013 20130826 Mandatory Waters 01  
25-08-2013 20130825 Mandatory Waters 01  
24-08-2013 20130824 Mandatory Waters 01  
23-08-2013 20130823 Mandatory Waters 01  
22-08-2013 20130822 Mandatory Waters 01  
21-08-2013 20130821 Mandatory Waters 01  
20-08-2013 20130820 Mandatory Waters 01  
19-08-2013 20130819 Mandatory Waters 01  
18-08-2013 20130818 Mandatory Waters 01  
17-08-2013 20130817 Mandatory Waters 01  
16-08-2013 20130816 Mandatory Waters 01  
15-08-2013 20130815 Mandatory Waters 01  
14-08-2013 20130814 Mandatory Waters 01  
13-08-2013 20130813 Mandatory Waters 01  
12-08-2013 20130812 Mandatory Waters 01  
11-08-2013 20130811 Mandatory Waters 01  
10-08-2013 20130810 Mandatory Waters 01  
09-08-2013 20130809 Mandatory Waters 01  
08-08-2013 20130808 Mandatory Waters 01  
07-08-2013 20130807 Mandatory Waters 01  
06-08-2013 20130806 Mandatory Waters 01  
05-08-2013 20130805 Mandatory Waters 01  
04-08-2013 20130804 Mandatory Waters 01  
04-08-2013 20130804 Mandatory Waters 02  
03-08-2013 20130803 Mandatory Waters 01  
02-08-2013 20130802 Mandatory Waters 01  
01-08-2013 20130801 Mandatory Waters 01  
31-07-2013 20130731 Mandatory Waters 01  
30-07-2013 20130730 Mandatory Waters 01  
29-07-2013 20130729 Mandatory Waters 01  
28-07-2013 20130728 Mandatory Waters 01  
27-07-2013 20130727 Mandatory Waters 01  
26-07-2013 20130726 Mandatory Waters 01  
25-07-2013 20130725 Mandatory Waters 01  
24-07-2013 20130724 Mandatory Waters 01  
23-07-2013 20130723 Mandatory Waters 01  
22-07-2013 20130722 Mandatory Waters 01  
21-07-2013 20130721 Mandatory Waters 01  
20-07-2013 20130720 Mandatory Waters 01  
19-07-2013 20130719 Mandatory Waters 01  
18-07-2013 20130718 Mandatory Waters 01  
17-07-2013 20130717 Mandatory Waters 01  
16-07-2013 20130716 Mandatory Waters 01  
15-07-2013 20130715 Mandatory Waters 01  
14-07-2013 20130714 Mandatory Waters 01  
13-07-2013 20130713 Mandatory Waters 01  
12-07-2013 20130712 Mandatory Waters 01  
11-07-2013 20130711 Mandatory Waters 01  
10-07-2013 20130710 Mandatory Waters 01  
09-07-2013 20130709 Mandatory Waters 01  
08-07-2013 20130708 Mandatory Waters 01  
07-07-2013 20130707 Mandatory Waters 01  
06-07-2013 20130706 Mandatory Waters 01  
05-07-2013 20130705 Mandatory Waters 01  
04-07-2013 20130704 Mandatory Waters 01  
03-07-2013 20130703 Mandatory Waters 01  
02-07-2013 20130702 Mandatory Waters 01  
01-07-2013 20130701 Mandatory Waters 01  
30-06-2013 20130630 Mandatory Waters 01  
29-06-2013 20130629 Mandatory Waters 01  
28-06-2013 20130628 Mandatory Waters 01  
27-06-2013 20130627 Mandatory Waters 01  
26-06-2013 20130626 Mandatory Waters 01  
25-06-2013 20130625 Mandatory Waters 01  
24-06-2013 20130624 Mandatory Waters 01  
23-06-2013 20130623 Mandatory Waters 01  
22-06-2013 20130622 Mandatory Waters 01  
21-06-2013 20130621 Mandatory Waters 01  
20-06-2013 20130620 Mandatory Waters 01  
19-06-2013 20130619 Mandatory Waters 01  
18-06-2013 20130618 Mandatory Waters 01  
17-06-2013 20130617 Mandatory Waters 01  
16-06-2013 20130616 Mandatory Waters 01  
15-06-2013 20130615 Mandatory Waters 01  
14-06-2013 20130614 Mandatory Waters 01  
13-06-2013 20130613 Mandatory Waters 01  
12-06-2013 20130612 Mandatory Waters 01  
11-06-2013 20130611 Mandatory Waters 01  
10-06-2013 20130610 Mandatory Waters 01  
09-06-2013 20130609 Mandatory Waters 01  
08-06-2013 20130608 Mandatory Waters 01  
07-06-2013 20130607 Mandatory Waters 01  
06-06-2013 20130606 Mandatory Waters 01  
05-06-2013 20130605 Mandatory Waters 01  
04-06-2013 20130604 Mandatory Waters 01  
03-06-2013 20130603 Mandatory Waters 01  
02-06-2013 20130602 Mandatory Waters 01  
01-06-2013 20130601 Mandatory Waters 01  
31-05-2013 20130531 Mandatory Waters 01  
30-05-2013 20130530 Mandatory Waters 01  
29-05-2013 20130529 Mandatory Waters 01  
29-05-2013 20130529 Mandatory Waters 02  
28-05-2013 20130528 Mandatory Waters 01  
27-05-2013 20130527 Mandatory Waters 01  
26-05-2013 20130526 Mandatory Waters 01  
25-05-2013 20130525 Mandatory Waters 01  
24-05-2013 20130524 Mandatory Waters 01  
23-05-2013 20130523 Mandatory Waters 01  
22-05-2013 20130522 Mandatory Waters 01  
21-05-2013 20130521 Mandatory Waters 01  
20-05-2013 20130520 Mandatory Waters 01  
19-05-2013 20130519 Mandatory Waters 01  
18-05-2013 20130518 Mandatory Waters 01  
17-05-2013 20130517 Mandatory Waters 01  
16-05-2013 20130516 Mandatory Waters 01  
15-05-2013 20130515 Mandatory Waters 01  
14-05-2013 20130514 Mandatory Waters 01  
13-05-2013 20130513 Mandatory Waters 01  
12-05-2013 20130512 Mandatory Waters 01  
11-05-2013 20130511 Mandatory Waters 01  
10-05-2013 20130510 Mandatory Waters 01  
09-05-2013 20130509 Mandatory Waters 01  
08-05-2013 20130508 Mandatory Waters 01  
07-05-2013 20130507 Mandatory Waters 01  
06-05-2013 20130506 Mandatory Waters 01  
05-05-2013 20130505 Mandatory Waters 01  
04-05-2013 20130504 Mandatory Waters 01  
03-05-2013 20130503 Mandatory Waters 01  
02-05-2013 20130502 Mandatory Waters 01  
01-05-2013 20130501 Mandatory Waters 01  
30-04-2013 20130430 Mandatory Waters 01  
29-04-2013 20130429 Mandatory Waters 01  
28-04-2013 20130428 Mandatory Waters 01  
27-04-2013 20130427 Mandatory Waters 01  
26-04-2013 20130426 Mandatory Waters 01  
25-04-2013 20130425 Mandatory Waters 01  
24-04-2013 20130424 Mandatory Waters 01  
23-04-2013 20130423 Mandatory Waters 01  
22-04-2013 20130422 Mandatory Waters 01  
21-04-2013 20130421 Mandatory Waters 01  
20-04-2013 20130420 Mandatory Waters 01  
19-04-2013 20130419 Mandatory Waters 01  
18-04-2013 20130418 Mandatory Waters 01  
17-04-2013 20130417 Mandatory Waters 01  
16-04-2013 20130416 Mandatory Waters 01  
15-04-2013 20130415 Mandatory Waters 01  
14-04-2013 20130414 Mandatory Waters 01  
13-04-2013 20130413 Mandatory Waters 01  
12-04-2013 20130412 Mandatory Waters 01  
11-04-2013 20130411 Mandatory Waters 01  
10-04-2013 20130410 Mandatory Waters 01  
09-04-2013 20130409 Mandatory Waters 01  
08-04-2013 20130408 Mandatory Waters 01  
07-04-2013 20130407 Mandatory Waters 01  
06-04-2013 20130406 Mandatory Waters 01  
05-04-2013 20130405 Mandatory Waters 01  
04-04-2013 20130404 Mandatory Waters 01  
03-04-2013 20130403 Mandatory Waters 01  
02-04-2013 20130402 Mandatory Waters 01  
01-04-2013 20130401 Mandatory Waters 01  
31-03-2013 20130331 Mandatory Waters 01  
30-03-2013 20130330 Mandatory Waters 01  
29-03-2013 20130329 Mandatory Waters 01  
28-03-2013 20130328 Mandatory Waters 01  
28-03-2013 20130328 Mandatory Waters 02  
27-03-2013 20130327 Mandatory Waters 01  
26-03-2013 20130326 Mandatory Waters 01  
25-03-2013 20130325 Mandatory Waters 01  
24-03-2013 20130324 Mandatory Waters 01  
23-03-2013 20130323 Mandatory Waters 01  
22-03-2013 20130322 Mandatory Waters 01  
21-03-2013 20130321 Mandatory Waters 01  
20-03-2013 20130320 Mandatory Waters 01  
19-03-2013 20130319 Mandatory Waters 01  
18-03-2013 20130318 Mandatory Waters 01  
17-03-2013 20130317 Mandatory Waters 01  
16-03-2013 20130316 Mandatory Waters 01  
15-03-2013 20130315 Mandatory Waters 01  
14-03-2013 20130314 Mandatory Waters 01  
13-03-2013 20130313 Mandatory Waters 01  
12-03-2013 20130312 Mandatory Waters 01  
11-03-2013 20130311 Mandatory Waters 01  
10-03-2013 20130310 Mandatory Waters 01  
09-03-2013 20130309 Mandatory Waters 01  
08-03-2013 20130308 Mandatory Waters 01  
07-03-2013 20130307 Mandatory Waters 01  
06-03-2013 20130306 Mandatory Waters 01  
05-03-2013 20130305 Mandatory Waters 01  
04-03-2013 20130304 Mandatory Waters 01  
03-03-2013 20130303 Mandatory Waters 01  
02-03-2013 20130302 Mandatory Waters 01  
01-03-2013 20130301 Mandatory Waters 01  
28-02-2013 20130228 Mandatory Waters 01  
27-02-2013 20130227 Mandatory Waters 01  
26-02-2013 20130226 Mandatory Waters 01  
25-02-2013 20130225 Mandatory Waters 01  
24-02-2013 20130224 Mandatory Waters 01  
23-02-2013 20130223 Mandatory Waters 01  
22-02-2013 20130222 Mandatory Waters 01  
21-02-2013 20130221 Mandatory Waters 01  
20-02-2013 20130220 Mandatory Waters 01  
19-02-2013 20130219 Mandatory Waters 01  
18-02-2013 20130218 Mandatory Waters 01  
17-02-2013 20130217 Mandatory Waters 01  
16-02-2013 20130216 Mandatory Waters 01  
15-02-2013 20130215 Mandatory Waters 01  
14-02-2013 20130214 Mandatory Waters 01  
13-02-2013 20130213 Mandatory Waters 01  
12-02-2013 20130212 Mandatory Waters 01  
11-02-2013 20130211 Mandatory Waters 01  
10-02-2013 20130210 Mandatory Waters 01  
09-02-2013 20130209 Mandatory Waters 01  
08-02-2013 20130208 Mandatory Waters 01  
07-02-2013 20130207 Mandatory Waters 01  
06-02-2013 20130206 Mandatory Waters 01  
05-02-2013 20130205 Mandatory Waters 01  
04-02-2013 20130204 Mandatory Waters 01  
03-02-2013 20130203 Mandatory Waters 01  
02-02-2013 20130202 Mandatory Waters 01  
01-02-2013 20130201 Mandatory Waters 01  
31-01-2013 20130131 Mandatory Waters 01  
30-01-2013 20130130 Mandatory Waters 01  
29-01-2013 20130129 Mandatory Waters 01  
28-01-2013 20130128 Mandatory Waters 01  
27-01-2013 20130127 Mandatory Waters 01  
26-01-2013 20130126 Mandatory Waters 01  
25-01-2013 20130125 Mandatory Waters 01  
24-01-2013 20130124 Mandatory Waters 01  
23-01-2013 20130123 Mandatory Waters 01  
22-01-2013 20130122 Mandatory Waters 01  
21-01-2013 20130121 Mandatory Waters 01  
20-01-2013 20130120 Mandatory Waters 01  
19-01-2013 20130119 Mandatory Waters 01  
18-01-2013 20130118 Mandatory Waters 01  
17-01-2013 20130117 Mandatory Waters 01  
16-01-2013 20130116 Mandatory Waters 01  
15-01-2013 20130115 Mandatory Waters 01  
14-01-2013 20130114 Mandatory Waters 01  
13-01-2013 20130113 Mandatory Waters 01  
12-01-2013 20130112 Mandatory Waters 01  
11-01-2013 20130111 Mandatory Waters 01  
10-01-2013 20130110 Mandatory Waters 01  
09-01-2013 20130109 Mandatory Waters 01  
08-01-2013 20130108 Mandatory Waters 01  
07-01-2013 20130107 Mandatory Waters 01  
06-01-2013 20130106 Mandatory Waters 01  
05-01-2013 20130105 Mandatory Waters 01  
04-01-2013 20130104 Mandatory Waters 01  
03-01-2013 20130103 Mandatory Waters 01  
02-01-2013 20130102 Mandatory Waters 01  
01-01-2013 20130101 Mandatory Waters 01  
31-12-2012 20121231 Mandatory Waters 01  
30-12-2012 20121230 Mandatory Waters 01  
29-12-2012 20121229 Mandatory Waters 01  
28-12-2012 20121228 Mandatory Waters 01  
27-12-2012 20121227 Mandatory Waters 01  
26-12-2012 20121226 Mandatory Waters 01  
25-12-2012 20121225 Mandatory Waters 01  
24-12-2012 20121224 Mandatory Waters 01  
23-12-2012 20121223 Mandatory Waters 01  
22-12-2012 20121222 Mandatory Waters 01  
21-12-2012 20121221 Mandatory Waters 01  
20-12-2012 20121220 Mandatory Waters 01  
19-12-2012 20121219 Mandatory Waters 01  
18-12-2012 20121218 Mandatory Waters 01  
17-12-2012 20121217 Mandatory Waters 01  
16-12-2012 20121216 Mandatory Waters 01  
15-12-2012 20121215 Mandatory Waters 01  
14-12-2012 20121214 Mandatory Waters 01  
14-12-2012 20121214 Mandatory Waters 02  
13-12-2012 20121213 Mandatory Waters 01  
12-12-2012 20121212 Mandatory Waters 01  
11-12-2012 20121211 Mandatory Waters 02  
10-12-2012 20121210 Mandatory Waters 01  
09-12-2012 20121209 Mandatory Waters 01  
08-12-2012 20121208 Mandatory Waters 01  
07-12-2012 20121207 Mandatory Waters 01  
06-12-2012 20121206 Mandatory Waters 01  
05-12-2012 20121205 Mandatory Waters 01  
04-12-2012 20121204 Mandatory Waters 01  
03-12-2012 20121203 Mandatory Waters 01  
02-12-2012 20121202 Mandatory Waters 01  
01-12-2012 20121201 Mandatory Waters 01  
30-11-2012 20121130 Mandatory Waters 01  
29-11-2012 20121129 Mandatory Waters 01  
28-11-2012 20121128 Mandatory Waters 01  
27-11-2012 20121127 Mandatory Waters 01  
26-11-2012 20121126 Mandatory Waters 01  
25-11-2012 20121125 Mandatory Waters 01  
24-11-2012 20121124 Mandatory Waters 01  
23-11-2012 20121123 Mandatory Waters 01  
22-11-2012 20121122 Mandatory Waters 01  
21-11-2012 20121121 Mandatory Waters 01  
20-11-2012 20121120 Mandatory Waters 01  
19-11-2012 20121119 Mandatory Waters 01  
18-11-2012 20121118 Mandatory Waters 01  
17-11-2012 20121117 Mandatory Waters 01  
16-11-2012 20121116 Mandatory Waters 01  
15-11-2012 20121115 Mandatory Waters 01  
14-11-2012 20121114 Mandatory Waters 01  
13-11-2012 20121113 Mandatory Waters 01  
12-11-2012 20121112 Mandatory Waters 01  
11-11-2012 20121111 Mandatory Waters 01  
10-11-2012 20121110 Mandatory Waters 01  
09-11-2012 20121109 Mandatory Waters 01  
08-11-2012 20121108 Mandatory Waters 01  
07-11-2012 20121107 Mandatory Waters 01  
06-11-2012 20121106 Mandatory Waters 01  
05-11-2012 20121105 Mandatory Waters 01  
04-11-2012 20121104 Mandatory Waters 01  
03-11-2012 20121103 Mandatory Waters 01  
02-11-2012 20121102 Mandatory Waters 01  
01-11-2012 20121101 Mandatory Waters 01  
31-10-2012 20121031 Mandatory Waters 01  
30-10-2012 20121030 Mandatory Waters 01  
29-10-2012 20121029 Mandatory Waters 01  
29-10-2012 20121029 Mandatory Waters 02  
28-10-2012 20121028 Mandatory Waters 01  
27-10-2012 20121027 Mandatory Waters 01  
26-10-2012 20121026 Mandatory Waters 01  
25-10-2012 20121025 Mandatory Waters 01  
24-10-2012 20121024 Mandatory Waters 01  
23-10-2012 20121023 Mandatory Waters 01  
22-10-2012 20121022 Mandatory Waters 01  
21-10-2012 20121021 Mandatory Waters 01  
20-10-2012 20121020 Mandatory Waters 01  
19-10-2012 20121019 Mandatory Waters 01  
18-10-2012 20121018 Mandatory Waters 01  
17-10-2012 20121017 Mandatory Waters 01  
16-10-2012 20121016 Mandatory Waters 01  
15-10-2012 20121015 Mandatory Waters 01  
14-10-2012 20121014 Mandatory Waters 01  
13-10-2012 20121013 Mandatory Waters 01  
12-10-2012 20121012 Mandatory Waters 01  
11-10-2012 20121011 Mandatory Waters 01  
10-10-2012 20121010 Mandatory Waters 01  
09-10-2012 20121009 Mandatory Waters 01  
08-10-2012 20121008 Mandatory Waters 01  
07-10-2012 20121007 Mandatory Waters 01  
06-10-2012 20121006 Mandatory Waters 01  
05-10-2012 20121005 Mandatory Waters 01  
04-10-2012 20121004 Mandatory Waters 01  
03-10-2012 20121003 Mandatory Waters 01  
02-10-2012 20121002 Mandatory Waters 01  
01-10-2012 20121001 Mandatory Waters 01  
30-09-2012 20120930 Mandatory Waters 01  
29-09-2012 20120929 Mandatory Waters 01  
28-09-2012 20120928 Mandatory Waters 01  
27-09-2012 20120927 Mandatory Waters 01  
26-09-2012 20120926 Mandatory Waters 01  
25-09-2012 20120925 Mandatory Waters 01  
24-09-2012 20120924 Mandatory Waters 01  
23-09-2012 20120923 Mandatory Waters 01  
22-09-2012 20120922 Mandatory Waters 01  
21-09-2012 20120921 Mandatory Waters 01  
20-09-2012 20120920 Mandatory Waters 01  
20-09-2012 20120920 Mandatory Waters 02  
19-09-2012 20120919 Mandatory Waters 01  
18-09-2012 20120918 Mandatory Waters 01  
17-09-2012 20120917 Mandatory Waters 01  
16-09-2012 20120916 Mandatory Waters 01  
15-09-2012 20120915 Mandatory Waters 01  
14-09-2012 20120914 Mandatory Waters 01  
13-09-2012 20120913 Mandatory Waters 01  
12-09-2012 20120912 Mandatory Waters 01  
11-09-2012 20120911 Mandatory Waters 01  
10-09-2012 20120910 Mandatory Waters 01  
09-09-2012 20120909 Mandatory Waters 01  
08-09-2012 20120908 Mandatory Waters 01  
07-09-2012 20120907 Mandatory Waters 01  
06-09-2012 20120906 Mandatory Waters 01  
05-09-2012 20120905 Mandatory Waters 01  
04-09-2012 20120904 Mandatory Waters 01  
03-09-2012 20120903 Mandatory Waters 01  
02-09-2012 20120902 Mandatory Waters 01  
01-09-2012 20120901 Mandatory Waters 01  
31-08-2012 20120831 Mandatory Waters 01  
30-08-2012 20120830 Mandatory Waters 01  
29-08-2012 20120829 Mandatory Waters 01  
28-08-2012 20120828 Mandatory Waters 01  
27-08-2012 20120827 Mandatory Waters 01  
26-08-2012 20120826 Mandatory Waters 01  
25-08-2012 20120825 Mandatory Waters 01  
24-08-2012 20120824 Mandatory Waters 01  
23-08-2012 20120823 Mandatory Waters 01  
22-08-2012 20120822 Mandatory Waters 01  
21-08-2012 20120821 Mandatory Waters 01  
20-08-2012 20120820 Mandatory Waters 01  
19-08-2012 20120819 Mandatory Waters 01  
18-08-2012 20120818 Mandatory Waters 01  
17-08-2012 20120817 Mandatory Waters 01  
15-08-2012 20120815 Mandatory Waters 01  
14-08-2012 20120814 Mandatory Waters 01  
13-08-2012 20120813 Mandatory Waters 01  
12-08-2012 20120812 Mandatory Waters 01  
11-08-2012 20120811 Mandatory Waters 01  
10-08-2012 20120810 Mandatory Waters 01  
09-08-2012 20120809 Mandatory Waters 01  
08-08-2012 20120808 Mandatory Waters 01  
07-08-2012 20120807 Mandatory Waters 01  
06-08-2012 20120806 Mandatory Waters 01  
05-08-2012 20120805 Mandatory Waters 01  
04-08-2012 20120804 Mandatory Waters 01  
03-08-2012 20120803 Mandatory Waters 01  
02-08-2012 20120802 Mandatory Waters 01  
01-08-2012 20120801 Mandatory Waters 01  
31-07-2012 20120731 Mandatory Waters 01  
30-07-2012 20120730 Mandatory Waters 01  
29-07-2012 20120729 Mandatory Waters 01  
28-07-2012 20120728 Mandatory Waters 01  
27-07-2012 20120727 Mandatory Waters 01  
26-07-2012 20120726 Mandatory Waters 01  
25-07-2012 20120725 Mandatory Waters 01  
24-07-2012 20120724 Mandatory Waters 01  
23-07-2012 20120723 Mandatory Waters 01  
22-07-2012 20120722 Mandatory Waters 01  
21-07-2012 20120721 Mandatory Waters 01  
20-07-2012 20120720 Mandatory Waters 01  
19-07-2012 20120719 Mandatory Waters 01  
18-07-2012 20120718 Mandatory Waters 01  
17-07-2012 20120717 Mandatory Waters 01  
16-07-2012 20120716 Mandatory Waters 01  
15-07-2012 20120715 Mandatory Waters 01  
14-07-2012 20120714 Mandatory Waters 01  
13-07-2012 20120713 Mandatory Waters 01  
12-07-2012 20120712 Mandatory Waters 01  
11-07-2012 20120711 Mandatory Waters 01  
10-07-2012 20120710 Mandatory Waters 01  
09-07-2012 20120709 Mandatory Waters 01  
08-07-2012 20120708 Mandatory Waters 01  
07-07-2012 20120707 Mandatory Waters 01  
06-07-2012 20120706 Mandatory Waters 01  
05-07-2012 20120705 Mandatory Waters 01  
03-07-2012 20120703 Mandatory Waters 01  
02-07-2012 20120702 Mandatory Waters 01  
01-07-2012 20120701 Mandatory Waters 01  
30-06-2012 20120630 Mandatory Waters 01  
29-06-2012 20120629 Mandatory Waters 01  
28-06-2012 20120628 Mandatory Waters 01  
27-06-2012 20120627 Mandatory Waters 01  
26-06-2012 20120626 Mandatory Waters 01  
25-06-2012 20120625 Mandatory Waters 01  
24-06-2012 20120624 Mandatory Waters 01  
23-06-2012 20120623 Mandatory Waters 01  
22-06-2012 20120622 Mandatory Waters 01  
21-06-2012 20120621 Mandatory Waters 01  
20-06-2012 20120620 Mandatory Waters 01  
19-06-2012 20120619 Mandatory Waters 01  
18-06-2012 20120618 Mandatory Waters 01  
17-06-2012 20120617 Mandatory Waters 01  
16-06-2012 20120616 Mandatory Waters 01  
15-06-2012 20120615 Mandatory Waters 01  
14-06-2012 20120614 Mandatory Waters 01  
13-06-2012 20120613 Mandatory Waters 01  
12-06-2012 20120612 Mandatory Waters 01  
11-06-2012 20120611 Mandatory Waters 01  
10-06-2012 20120610 Mandatory Waters 01  
09-06-2012 20120609 Mandatory Waters 01  
08-06-2012 20120608 Mandatory Waters 01  
07-06-2012 20120607 Mandatory Waters 01  
06-06-2012 20120606 Mandatory Waters 01  
05-06-2012 20120605 Mandatory Waters 01  
04-06-2012 20120604 Mandatory Waters 01  
03-06-2012 20120603 Mandatory Waters 01  
02-06-2012 20120602 Mandatory Waters 01  
01-06-2012 20120601 Mandatory Waters 01  
31-05-2012 20120531 Mandatory Waters 01  
30-05-2012 20120530 Mandatory Waters 01  
29-05-2012 20120529 Mandatory Waters 01  
28-05-2012 20120528 Mandatory Waters 01  
27-05-2012 20120527 Mandatory Waters 01  
26-05-2012 20120526 Mandatory Waters 01  
25-05-2012 20120525 Mandatory Waters 01  
24-05-2012 20120524 Mandatory Waters 01  
23-05-2012 20120523 Mandatory Waters 01  
22-05-2012 20120522 Mandatory Waters 01  
21-05-2012 20120521 Mandatory Waters 01  
20-05-2012 20120520 Mandatory Waters 01  
19-05-2012 20120519 Mandatory Waters 01  
18-05-2012 20120518 Mandatory Waters 01  
17-05-2012 20120517 Mandatory Waters 01  
16-05-2012 20120516 Mandatory Waters 01  
15-05-2012 20120515 Mandatory Waters 01  
14-05-2012 20120514 Mandatory Waters 01  
13-05-2012 20120513 Mandatory Waters 01  
12-05-2012 20120512 Mandatory Waters 01  
11-05-2012 20120511 Mandatory Waters 01  
10-05-2012 20120510 Mandatory Waters 01  
09-05-2012 20120509 Mandatory Waters 01  
08-05-2012 20120508 Mandatory Waters 01  
07-05-2012 20120507 Mandatory Waters 01  
06-05-2012 20120506 Mandatory Waters 01  
05-05-2012 20120505 Mandatory Waters 01  
04-05-2012 20120504 Mandatory Waters 01  
03-05-2012 20120503 Mandatory Waters 01  
02-05-2012 20120502 Mandatory Waters 01  
01-05-2012 20120501 Mandatory Waters 01  
30-04-2012 20120430 Mandatory Waters 01  
29-04-2012 20120429 Mandatory Waters 01  
28-04-2012 20120428 Mandatory Waters 01  
27-04-2012 20120427 Mandatory Waters 01  
26-04-2012 20120426 Mandatory Waters 01  
25-04-2012 20120425 Mandatory Waters 01  
24-04-2012 20120424 Mandatory Waters 01  
23-04-2012 20120423 Mandatory Waters 01  
22-04-2012 20120422 Mandatory Waters 01  
21-04-2012 20120421 Mandatory Waters 01  
20-04-2012 20120420 Mandatory Waters 01  
19-04-2012 20120419 Mandatory Waters 01  
18-04-2012 20120418 Mandatory Waters 01  
17-04-2012 20120417 Mandatory Waters 01  
16-04-2012 20120416 Mandatory Waters 01  
15-04-2012 20120415 Mandatory Waters 02  
14-04-2012 20120414 Mandatory Waters 01  
13-04-2012 20120413 Mandatory Waters 01  
12-04-2012 20120412 Mandatory Waters 01  
11-04-2012 20120411 Mandatory Waters 01  
10-04-2012 20120410 Mandatory Waters 01  
09-04-2012 20120409 Mandatory Waters 01  
08-04-2012 20120408 Mandatory Waters 01  
07-04-2012 20120407 Mandatory Waters 01  
06-04-2012 20120406 Mandatory Waters 01  
05-04-2012 20120405 Mandatory Waters 01  
04-04-2012 20120404 Mandatory Waters 01  
03-04-2012 20120403 Mandatory Waters 01  
02-04-2012 20120402 Mandatory Waters 01  
01-04-2012 20120401 Mandatory Waters 01  
31-03-2012 20120331 Mandatory Waters 01  
30-03-2012 20120330 Mandatory Waters 01  
29-03-2012 20120329 Mandatory Waters 01  
28-03-2012 20120328 Mandatory Waters 01  
27-03-2012 20120327 Mandatory Waters 01  
26-03-2012 20120326 Mandatory Waters 01  
25-03-2012 20120325 Mandatory Waters 01  
24-03-2012 20120324 Mandatory Waters 01  
23-03-2012 20120323 Mandatory Waters 01  
22-03-2012 20120322 Mandatory Waters 01  
20-03-2012 20120320 Mandatory Waters 01  
19-03-2012 20120319 Mandatory Waters 01  
19-03-2012 20120319 Mandatory Waters 02  
18-03-2012 20120318 Mandatory Waters 01  
17-03-2012 20120317 Mandatory Waters 01  
17-03-2012 20120317 Mandatory Waters 02  
16-03-2012 20120316 Mandatory Waters 01  
15-03-2012 20120315 Mandatory Waters 01  
13-03-2012 20120313 Mandatory Waters 01  
12-03-2012 20120312 Mandatory Waters 01  
11-03-2012 20120311 Mandatory Waters 01  
10-03-2012 20120310 Mandatory Waters 01  
09-03-2012 20120309 Mandatory Waters 01  
08-03-2012 20120308 Mandatory Waters 01  
06-03-2012 20120306 Mandatory Waters 01  
05-03-2012 20120305 Mandatory Waters 01  
04-03-2012 20120304 Mandatory Waters 01  
03-03-2012 20120303 Mandatory Waters 01  
02-03-2012 20120302 Mandatory Waters 01  
01-03-2012 20120301 Mandatory Waters 01  
29-02-2012 20120229 Mandatory Waters 01  
28-02-2012 20120228 Mandatory Waters 01  
27-02-2012 20120227 Mandatory Waters 01  
26-02-2012 20120226 Mandatory Waters 01  
25-02-2012 20120225 Mandatory Waters 01  
24-02-2012 20120224 Mandatory Waters 01  
23-02-2012 20120223 Mandatory Waters 01  
22-02-2012 20120222 Mandatory Waters 01  
21-02-2012 20120221 Mandatory Waters 01  
20-02-2012 20120220 Mandatory Waters 01  
19-02-2012 20120219 Mandatory Waters 01  
19-02-2012 20120219 Mandatory Waters 02  
18-02-2012 20120218 Mandatory Waters 01  
17-02-2012 20120217 Mandatory Waters 01  
16-02-2012 20120216 Mandatory Waters 01  
15-02-2012 20120215 Mandatory Waters 01  
15-02-2012 20120215 Mandatory Waters 02  
14-02-2012 20120214 Mandatory Waters 01  
13-02-2012 20120213 Mandatory Waters 01  
12-02-2012 20120212 Mandatory Waters 01  
12-02-2012 20120212 Mandatory Waters 02  
11-02-2012 20120211 Mandatory Waters 01  
09-02-2012 20120209 Mandatory Waters 01  
08-02-2012 20120208 Mandatory Waters 01  
07-02-2012 20120207 Mandatory Waters 01  
06-02-2012 20120206 Mandatory Waters 01  
05-02-2012 20120205 Mandatory Waters 01  
04-02-2012 20120204 Mandatory Waters 01  
03-02-2012 20120203 Mandatory Waters 01  
02-02-2012 20120202 Mandatory Waters 01  
01-02-2012 20120201 Mandatory Waters 01  
31-01-2012 20120131 Mandatory Waters 01  
30-01-2012 20120130 Mandatory Waters 01  
29-01-2012 20120129 Mandatory Waters 01  
28-01-2012 20120128 Mandatory Waters 01  
27-01-2012 20120127 Mandatory Waters 01  
26-01-2012 20120126 Mandatory Waters 01  
25-01-2012 20120125 Mandatory Waters 01  
24-01-2012 20120124 Mandatory Waters 01  
23-01-2012 20120123 Mandatory Waters 01  
22-01-2012 20120122 Mandatory Waters 01  
21-01-2012 20120121 Mandatory Waters 01  
20-01-2012 20120120 Mandatory Waters 01  
19-01-2012 20120119 Mandatory Waters 01  
18-01-2012 20120118 Mandatory Waters 01  
17-01-2012 20120117 Mandatory Waters 01  
16-01-2012 20120116 Mandatory Waters 01  
15-01-2012 20120115 Mandatory Waters 01  
14-01-2012 20120114 Mandatory Waters 01  
13-01-2012 20120113 Mandatory Waters 01  
12-01-2012 20120112 Mandatory Waters 01  
11-01-2012 20120111 Mandatory Waters 01  
10-01-2012 20120110 Mandatory Waters 01  
09-01-2012 20120109 Mandatory Waters 01  
08-01-2012 20120108 Mandatory Waters 01  
07-01-2012 20120107 Mandatory Waters 01  
06-01-2012 20120106 Mandatory Waters 01  
05-01-2012 20120105 Mandatory Waters 01  
04-01-2012 20120104 Mandatory Waters 01  
03-01-2012 20120103 Mandatory Waters 01  
02-01-2012 20120102 Mandatory Waters 01  
01-01-2012 20120101 Mandatory Waters 01  
31-12-2011 20111231 Mandatory Waters 01  
30-12-2011 20111230 Mandatory Waters 01  
29-12-2011 20111229 Mandatory Waters 01  
28-12-2011 20111228 Mandatory Waters 01  
27-12-2011 20111227 Mandatory Waters 01  
26-12-2011 20111226 Mandatory Waters 01  
25-12-2011 20111225 Mandatory Waters 01  
24-12-2011 20111224 Mandatory Waters 01  
23-12-2011 20111223 Mandatory Waters 01  
22-12-2011 20111222 Mandatory Waters 01  
21-12-2011 20111221 Mandatory Waters 01  
20-12-2011 20111220 Mandatory Waters 01  
19-12-2011 20111219 Mandatory Waters 01  
18-12-2011 20111218 Mandatory Waters 01  
17-12-2011 20111217 Mandatory Waters 01  
16-12-2011 20111216 Mandatory Waters 01  
15-12-2011 20111215 Mandatory Waters 01  
14-12-2011 20111214 Mandatory Waters 01  
13-12-2011 20111213 Mandatory Waters 01  
12-12-2011 20111212 Mandatory Waters 01  
11-12-2011 20111211 Mandatory Waters 01  
10-12-2011 20111210 Mandatory Waters 01  
09-12-2011 20111209 Mandatory Waters 01  
08-12-2011 20111208 Mandatory Waters 01  
07-12-2011 20111207 Mandatory Waters 01  
06-12-2011 20111206 Mandatory Waters 01  
05-12-2011 20111205 Mandatory Waters 01  
04-12-2011 20111204 Mandatory Waters 01  
03-12-2011 20111203 Mandatory Waters 01  
02-12-2011 20111202 Mandatory Waters 01  
01-12-2011 20111201 Mandatory Waters 01  
30-11-2011 20111130 Mandatory Waters 01  
28-11-2011 20111128 Mandatory Waters 01  
27-11-2011 20111127 Mandatory Waters 01  
26-11-2011 20111126 Mandatory Waters 01  
25-11-2011 20111125 Mandatory Waters 01  
24-11-2011 20111124 Mandatory Waters 01  
23-11-2011 20111123 Mandatory Waters 01  
22-11-2011 20111122 Mandatory Waters 01  
21-11-2011 20111121 Mandatory Waters 01  
20-11-2011 20111120 Mandatory Waters 01  
19-11-2011 20111119 Mandatory Waters 01  
18-11-2011 20111118 Mandatory Waters 01  
17-11-2011 20111117 Mandatory Waters 01  
16-11-2011 20111116 Mandatory Waters 01  
15-11-2011 20111115 Mandatory Waters 01  
14-11-2011 20111114 Mandatory Waters 01  
13-11-2011 20111113 Mandatory Waters 01  
12-11-2011 20111112 Mandatory Waters 01  
11-11-2011 20111111 Mandatory Waters 01  
10-11-2011 20111110 Mandatory Waters 01  
09-11-2011 20111109 Mandatory Waters 01  
08-11-2011 20111108 Mandatory Waters 01  
07-11-2011 20111107 Mandatory Waters 01  
06-11-2011 20111106 Mandatory Waters 01  
05-11-2011 20111105 Mandatory Waters 01  
04-11-2011 20111104 Mandatory Waters 01  
03-11-2011 20111103 Mandatory Waters 01  
02-11-2011 20111102 Mandatory Waters 01  
01-11-2011 20111101 Mandatory Waters 01  
31-10-2011 20111031 Mandatory Waters 01  
30-10-2011 20111030 Mandatory Waters 01  
29-10-2011 20111029 Mandatory Waters 01  
28-10-2011 20111028 Mandatory Waters 01  
27-10-2011 20111027 Mandatory Waters 01  
26-10-2011 20111026 Mandatory Waters 01  
25-10-2011 20111025 Mandatory Waters 01  
24-10-2011 20111024 Mandatory Waters 02  
23-10-2011 20111023 Mandatory Waters 01  
22-10-2011 20111022 Mandatory Waters 01  
21-10-2011 20111021 Mandatory Waters 01  
20-10-2011 20111020 Mandatory Waters 01  
19-10-2011 20111019 Mandatory Waters 01  
18-10-2011 20111018 Mandatory Waters 01  
16-10-2011 20111016 Mandatory Waters 01  
15-10-2011 20111015 Mandatory Waters 01  
14-10-2011 20111014 Mandatory Waters 01  
13-10-2011 20111013 Mandatory Waters 01  
12-10-2011 20111012 Mandatory Waters 01  
11-10-2011 20111011 Mandatory Waters 01  
10-10-2011 20111010 Mandatory Waters 01  
09-10-2011 20111009 Mandatory Waters 01  
08-10-2011 20111008 Mandatory Waters 01  
07-10-2011 20111007 Mandatory Waters 01  
06-10-2011 20111006 Mandatory Waters 01  
05-10-2011 20111005 Mandatory Waters 01  
04-10-2011 20111004 Mandatory Waters 01  
03-10-2011 20111003 Mandatory Waters 01  
02-10-2011 20111002 Mandatory Waters 01  
01-10-2011 20111001 Mandatory Waters 01  
30-09-2011 20110930 Mandatory Waters 01  
29-09-2011 20110929 Mandatory Waters 01  
28-09-2011 20110928 Mandatory Waters 02  
27-09-2011 20110927 Mandatory Waters 01  
26-09-2011 20110926 Mandatory Waters 01  
25-09-2011 20110925 Mandatory Waters 01  
24-09-2011 20110924 Mandatory Waters 02  
23-09-2011 20110923 Mandatory Waters 01  
22-09-2011 20110922 Mandatory Waters 01  
21-09-2011 20110921 Mandatory Waters 01  
20-09-2011 20110920 Mandatory Waters 01  
19-09-2011 20110919 Mandatory Waters 02  
18-09-2011 20110918 Mandatory Waters 01  
17-09-2011 20110917 Mandatory Waters 01  
16-09-2011 20110916 Mandatory Waters 01  
15-09-2011 20110915 Mandatory Waters 01  
14-09-2011 20110914 Mandatory Waters 01  
13-09-2011 20110913 Mandatory Waters 01  
12-09-2011 20110912 Mandatory Waters 01  
10-09-2011 20110910 Mandatory Waters 01  
09-09-2011 20110909 Mandatory Waters 01  
08-09-2011 20110908 Mandatory Waters 01  
07-09-2011 20110907 Mandatory Waters 01  
06-09-2011 20110906 Mandatory Waters 01  
05-09-2011 20110905 Mandatory Waters 01  
04-09-2011 20110904 Mandatory Waters 01  
03-09-2011 20110903 Mandatory Waters 01  
02-09-2011 20110902 Mandatory Waters 01  
01-09-2011 20110901 Mandatory Waters 01  
31-08-2011 20110831 Mandatory Waters 02  
30-08-2011 20110830 Mandatory Waters 01  
29-08-2011 20110829 Mandatory Waters 01  
28-08-2011 20110828 Mandatory Waters 01  
27-08-2011 20110827 Mandatory Waters 02  
25-08-2011 20110825 Mandatory Waters 02  
24-08-2011 20110824 Mandatory Waters 01  
23-08-2011 20110823 Mandatory Waters 01  
22-08-2011 20110822 Mandatory Waters 01  
21-08-2011 20110821 Mandatory Waters 01  
20-08-2011 20110820 Mandatory Waters 01  
19-08-2011 20110819 Mandatory Waters 01  
18-08-2011 20110818 Mandatory Waters 01  
17-08-2011 20110817 Mandatory Waters 01  
16-08-2011 20110816 Mandatory Waters 01  
15-08-2011 20110815 Mandatory Waters 01  
14-08-2011 20110814 Mandatory Waters 01  
13-08-2011 20110813 Mandatory Waters 01  
12-08-2011 20110812 Mandatory Waters 01  
10-08-2011 20110810 Mandatory Waters 01  
09-08-2011 20110809 Mandatory Waters 01  
08-08-2011 20110808 Mandatory Waters 01  
07-08-2011 20110807 Mandatory Waters 01  
06-08-2011 20110806 Mandatory Waters 01  
05-08-2011 20110805 Mandatory Waters 01  
04-08-2011 20110804 Mandatory Waters 01  
03-08-2011 20110803 Mandatory Waters 01  
02-08-2011 20110802 Mandatory Waters 01  
01-08-2011 20110801 Mandatory Waters 01  
31-07-2011 20110731 Mandatory Waters 01  
30-07-2011 20110730 Mandatory Waters 01  
28-07-2011 20110728 Mandatory Waters 01  
27-07-2011 20110727 Mandatory Waters 01  
26-07-2011 20110726 Mandatory Waters 02  
25-07-2011 20110725 Mandatory Waters 02  
24-07-2011 20110724 Mandatory Waters 01  
23-07-2011 20110723 Mandatory Waters 01  
22-07-2011 20110722 Mandatory Waters 01  
21-07-2011 20110721 Mandatory Waters 01  
20-07-2011 20110720 Mandatory Waters 01  
19-07-2011 20110719 Mandatory Waters 01  
18-07-2011 20110718 Mandatory Waters 02  
17-07-2011 20110717 Mandatory Waters 02  
16-07-2011 20110716 Mandatory Waters 01  
16-07-2011 20110716 Mandatory Waters 02  
15-07-2011 20110715 Mandatory Waters 01  
14-07-2011 20110714 Mandatory Waters 01  
13-07-2011 20110713 Mandatory Waters 01  
12-07-2011 20110712 Mandatory Waters 01  
11-07-2011 20110711 Mandatory Waters 01  
10-07-2011 20110710 Mandatory Waters 01  
09-07-2011 20110709 Mandatory Waters 01  
08-07-2011 20110708 Mandatory Waters 01  
07-07-2011 20110707 Mandatory Waters 01  
06-07-2011 20110706 Mandatory Waters 01  
05-07-2011 20110705 Mandatory Waters 01  
04-07-2011 20110704 Mandatory Waters 01  
03-07-2011 20110703 Mandatory Waters 01  
02-07-2011 20110702 Mandatory Waters 01  
02-07-2011 20110702 Mandatory Waters 02  
01-07-2011 20110701 Mandatory Waters 01  
01-07-2011 20110701 Mandatory Waters 02  
01-07-2011 20110701 Mandatory Waters 03  
30-06-2011 20110630 Mandatory Waters 01  
29-06-2011 20110629 Mandatory Waters 01  
29-06-2011 20110629 Mandatory Waters 02  
28-06-2011 20110628 Mandatory Waters 02  
27-06-2011 20110627 Mandatory Waters 01  
27-06-2011 20110627 Mandatory Waters 02  
26-06-2011 20110626 Mandatory Waters 01  
25-06-2011 20110625 Mandatory Waters 01  
24-06-2011 20110624 Mandatory Waters 01  
23-06-2011 20110623 Mandatory Waters 01  
22-06-2011 20110622 Mandatory Waters 01  
21-06-2011 20110621 Mandatory Waters 01  
20-06-2011 20110620 Mandatory Waters 01  
19-06-2011 20110619 Mandatory Waters 01  
18-06-2011 20110618 Mandatory Waters 01  
17-06-2011 20110617 Mandatory Waters 01  
16-06-2011 20110616 Mandatory Waters 01  
15-06-2011 20110615 Mandatory Waters 01  
14-06-2011 20110614 Mandatory Waters 01  
13-06-2011 20110613 Mandatory Waters 01  
12-06-2011 20110612 Mandatory Waters 01  
11-06-2011 20110611 Mandatory Waters 01  
10-06-2011 20110610 Mandatory Waters 01  
09-06-2011 20110609 Mandatory Waters 01  
08-06-2011 20110608 Mandatory Waters 01  
07-06-2011 20110607 Mandatory Waters 01  
06-06-2011 20110606 Mandatory Waters 01  
05-06-2011 20110605 Mandatory Waters 01  
04-06-2011 20110604 Mandatory Waters 01  
03-06-2011 20110603 Mandatory Waters 01  
02-06-2011 20110602 Mandatory Waters 01  
01-06-2011 20110601 Mandatory Waters 01  
31-05-2011 20110531 Mandatory Waters  
30-05-2011 20110530 Mandatory Waters  
29-05-2011 20110529 Mandatory Waters  
28-05-2011 20110528 Mandatory Waters  
27-05-2011 20110527 Mandatory Waters  
26-05-2011 20110526 Mandatory Waters  
25-05-2011 20110525 Mandatory Waters  
24-05-2011 20110524 Mandatory Waters  
22-05-2011 20110522 Mandatory Waters  
21-05-2011 20110521 Mandatory Waters  
20-05-2011