Αιτιολόγηση Λειτουργίας Συστήματος
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
14-06-2016 20160614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2016 20160613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2016 20160612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2016 20160611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2016 20160610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2016 20160609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2016 20160608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2016 20160607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2016 20160606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2016 20160605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2016 20160604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2016 20160603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2016 20160602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2016 20160601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2016 20160531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2016 20160530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2016 20160529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2016 20160528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2016 20160527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2016 20160526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2016 20160525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2016 20160524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2016 20160523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2016 20160522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2016 20160521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2016 20160520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2016 20160519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2016 20160518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2016 20160517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2016 20160516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2016 20160515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2016 20160514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2016 20160513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2016 20160512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2016 20160511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2016 20160510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2016 20160509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2016 20160508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2016 20160507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2016 20160506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2016 20160505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2016 20160504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2016 20160503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2016 20160502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2016 20160501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2016 20160430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2016 20160429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2016 20160428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2016 20160427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2016 20160426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2016 20160425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2016 20160424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2016 20160423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2016 20160422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2016 20160421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2016 20160420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2016 20160419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2016 20160418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2016 20160417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2016 20160416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2016 20160415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2016 20160414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2016 20160413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2016 20160412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2016 20160411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2016 20160410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2016 20160409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2016 20160408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2016 20160407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2016 20160406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2016 20160405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2016 20160404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2016 20160403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2016 20160402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2016 20160401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2016 20160331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2016 20160330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2016 20160329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2016 20160328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2016 20160327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2016 20160326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2016 20160325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2016 20160324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2016 20160323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2016 20160322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2016 20160321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2016 20160320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2016 20160319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2016 20160318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2016 20160317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2016 20160316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2016 20160315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2016 20160314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2016 20160313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2016 20160312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2016 20160311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2016 20160310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2016 20160309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2016 20160308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2016 20160307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2016 20160306 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2016 20160304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2016 20160303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2016 20160302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2016 20160301 DAS Actual Operation Comparison  
29-02-2016 20160229 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2016 20160228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2016 20160227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2016 20160226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2016 20160225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2016 20160224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2016 20160223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2016 20160222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2016 20160221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2016 20160220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2016 20160219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2016 20160218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2016 20160217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2016 20160216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2016 20160215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2016 20160214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2016 20160213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2016 20160212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2016 20160211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2016 20160210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2016 20160209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2016 20160208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2016 20160207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2016 20160206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2016 20160205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2016 20160204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2016 20160203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2016 20160202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2016 20160201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2016 20160131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2016 20160130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2016 20160129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2016 20160128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2016 20160127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2016 20160126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2016 20160125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2016 20160124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2016 20160123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2016 20160122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2016 20160121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2016 20160120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2016 20160119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2016 20160118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2016 20160117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2016 20160116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2016 20160115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2016 20160114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2016 20160113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2016 20160112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2016 20160111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2016 20160110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2016 20160109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2016 20160108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2016 20160107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2016 20160106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2016 20160105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2016 20160104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2016 20160103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2016 20160102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2016 20160101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2015 20151231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2015 20151230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2015 20151229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2015 20151228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2015 20151227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2015 20151226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2015 20151225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2015 20151224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2015 20151223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2015 20151222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2015 20151221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2015 20151220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2015 20151219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2015 20151218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2015 20151217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2015 20151216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2015 20151215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2015 20151214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2015 20151213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2015 20151212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2015 20151211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2015 20151210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2015 20151209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2015 20151208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2015 20151207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2015 20151206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2015 20151205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2015 20151204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2015 20151203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2015 20151202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2015 20151201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2015 20151130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2015 20151129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2015 20151128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2015 20151127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2015 20151126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2015 20151125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2015 20151124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2015 20151123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2015 20151122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2015 20151121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2015 20151120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2015 20151119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2015 20151118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2015 20151117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2015 20151116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2015 20151115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2015 20151114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2015 20151113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2015 20151112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2015 20151111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2015 20151110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2015 20151109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2015 20151108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2015 20151107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2015 20151106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2015 20151105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2015 20151104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2015 20151103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2015 20151102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2015 20151101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2015 20151031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2015 20151030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2015 20151029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2015 20151028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2015 20151027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2015 20151026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2015 20151025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2015 20151024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2015 20151023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2015 20151022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2015 20151021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2015 20151020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2015 20151019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2015 20151018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2015 20151017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2015 20151016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2015 20151015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2015 20151014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2015 20151013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2015 20151012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2015 20151011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2015 20151010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2015 20151009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2015 20151008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2015 20151007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2015 20151006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2015 20151005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2015 20151004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2015 20151003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2015 20151002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2015 20151001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2015 20150930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2015 20150929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2015 20150928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2015 20150927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2015 20150926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2015 20150925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2015 20150924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2015 20150923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2015 20150922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2015 20150921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2015 20150920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2015 20150919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2015 20150918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2015 20150917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2015 20150916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2015 20150915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2015 20150914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2015 20150913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2015 20150912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2015 20150911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2015 20150910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2015 20150909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2015 20150908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2015 20150907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2015 20150906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2015 20150905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2015 20150904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2015 20150903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2015 20150902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2015 20150901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2015 20150831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2015 20150830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2015 20150829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2015 20150828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2015 20150827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2015 20150826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2015 20150825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2015 20150824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2015 20150823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2015 20150822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2015 20150821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2015 20150820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2015 20150819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2015 20150818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2015 20150817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2015 20150816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2015 20150815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2015 20150814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2015 20150813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2015 20150812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2015 20150811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2015 20150810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2015 20150809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2015 20150808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2015 20150807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2015 20150806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2015 20150805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2015 20150804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2015 20150803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2015 20150802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2015 20150801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2015 20150731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2015 20150730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2015 20150729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2015 20150728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2015 20150727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2015 20150726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2015 20150725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2015 20150724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2015 20150723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2015 20150722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2015 20150721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2015 20150720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2015 20150719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2015 20150718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2015 20150717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2015 20150716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2015 20150715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2015 20150714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2015 20150713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2015 20150712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2015 20150711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2015 20150710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2015 20150709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2015 20150708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2015 20150707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2015 20150706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2015 20150705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2015 20150704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2015 20150703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2015 20150702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2015 20150701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2015 20150630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2015 20150629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2015 20150628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2015 20150627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2015 20150626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2015 20150625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2015 20150624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2015 20150623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2015 20150622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2015 20150621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2015 20150620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2015 20150619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2015 20150618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2015 20150617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2015 20150616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2015 20150615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2015 20150614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2015 20150613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2015 20150612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2015 20150611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2015 20150610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2015 20150609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2015 20150608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2015 20150607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2015 20150606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2015 20150605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2015 20150604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2015 20150603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2015 20150602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2015 20150601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2015 20150531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2015 20150530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2015 20150529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2015 20150528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2015 20150527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2015 20150526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2015 20150525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2015 20150524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2015 20150523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2015 20150522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2015 20150521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2015 20150520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2015 20150519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2015 20150518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2015 20150517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2015 20150516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2015 20150515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2015 20150514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2015 20150513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2015 20150512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2015 20150511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2015 20150510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2015 20150509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2015 20150508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2015 20150507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2015 20150506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2015 20150505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2015 20150504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2015 20150503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2015 20150502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2015 20150501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2015 20150430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2015 20150429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2015 20150428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2015 20150427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2015 20150426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2015 20150425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2015 20150424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2015 20150423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2015 20150422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2015 20150421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2015 20150420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2015 20150419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2015 20150418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2015 20150417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2015 20150416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2015 20150415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2015 20150414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2015 20150413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2015 20150412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2015 20150411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2015 20150410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2015 20150409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2015 20150408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2015 20150407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2015 20150406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2015 20150405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2015 20150404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2015 20150403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2015 20150402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2015 20150401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2015 20150331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2015 20150330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2015 20150329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2015 20150328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2015 20150327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2015 20150326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2015 20150325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2015 20150324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2015 20150323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2015 20150322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2015 20150321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2015 20150320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2015 20150319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2015 20150318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2015 20150317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2015 20150316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2015 20150315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2015 20150314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2015 20150313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2015 20150312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2015 20150311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2015 20150310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2015 20150309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2015 20150308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2015 20150307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2015 20150306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2015 20150305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2015 20150304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2015 20150303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2015 20150302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2015 20150301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2015 20150228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2015 20150227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2015 20150226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2015 20150225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2015 20150224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2015 20150223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2015 20150222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2015 20150221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2015 20150220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2015 20150219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2015 20150218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2015 20150217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2015 20150216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2015 20150215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2015 20150214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2015 20150213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2015 20150212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2015 20150211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2015 20150210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2015 20150209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2015 20150208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2015 20150207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2015 20150206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2015 20150205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2015 20150204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2015 20150203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2015 20150202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2015 20150201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2015 20150131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2015 20150130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2015 20150129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2015 20150128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2015 20150127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2015 20150126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2015 20150125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2015 20150124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2015 20150123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2015 20150122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2015 20150121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2015 20150120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2015 20150119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2015 20150118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2015 20150117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2015 20150116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2015 20150115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2015 20150114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2015 20150113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2015 20150112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2015 20150111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2015 20150110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2015 20150109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2015 20150108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2015 20150107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2015 20150106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2015 20150105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2015 20150104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2015 20150103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2015 20150102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2015 20150101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2014 20141231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2014 20141230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2014 20141229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2014 20141228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2014 20141227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2014 20141226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2014 20141225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2014 20141224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2014 20141223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2014 20141222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2014 20141221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2014 20141220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2014 20141219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2014 20141218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2014 20141217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2014 20141216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2014 20141215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2014 20141214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2014 20141213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2014 20141212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2014 20141211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2014 20141210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2014 20141209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2014 20141208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2014 20141207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2014 20141206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2014 20141205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2014 20141204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2014 20141203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2014 20141202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2014 20141201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2014 20141130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2014 20141129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2014 20141128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2014 20141127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2014 20141126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2014 20141125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2014 20141124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2014 20141123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2014 20141122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2014 20141121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2014 20141120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2014 20141119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2014 20141118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2014 20141117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2014 20141116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2014 20141115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2014 20141114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2014 20141113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2014 20141112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2014 20141111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2014 20141110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2014 20141109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2014 20141108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2014 20141107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2014 20141106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2014 20141105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2014 20141104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2014 20141103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2014 20141102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2014 20141101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2014 20141031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2014 20141030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2014 20141029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2014 20141028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2014 20141027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2014 20141026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2014 20141025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2014 20141024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2014 20141023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2014 20141022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2014 20141021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2014 20141020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2014 20141019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2014 20141018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2014 20141017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2014 20141016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2014 20141015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2014 20141014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2014 20141013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2014 20141012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2014 20141011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2014 20141010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2014 20141009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2014 20141008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2014 20141007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2014 20141006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2014 20141005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2014 20141004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2014 20141003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2014 20141002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2014 20141001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2014 20140930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2014 20140929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2014 20140928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2014 20140927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2014 20140926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2014 20140925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2014 20140924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2014 20140923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2014 20140922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2014 20140921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2014 20140920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2014 20140919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2014 20140918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2014 20140917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2014 20140916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2014 20140915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2014 20140914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2014 20140913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2014 20140912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2014 20140911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2014 20140910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2014 20140909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2014 20140908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2014 20140907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2014 20140906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2014 20140905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2014 20140904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2014 20140903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2014 20140902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2014 20140901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2014 20140831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2014 20140830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2014 20140829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2014 20140828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2014 20140827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2014 20140826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2014 20140825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2014 20140824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2014 20140823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2014 20140822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2014 20140821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2014 20140820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2014 20140819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2014 20140818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2014 20140817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2014 20140816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2014 20140815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2014 20140814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2014 20140813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2014 20140812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2014 20140811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2014 20140810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2014 20140809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2014 20140808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2014 20140807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2014 20140806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2014 20140805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2014 20140804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2014 20140803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2014 20140802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2014 20140801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2014 20140731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2014 20140730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2014 20140729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2014 20140728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2014 20140727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2014 20140726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2014 20140725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2014 20140724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2014 20140723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2014 20140722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2014 20140721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2014 20140720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2014 20140719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2014 20140718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2014 20140717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2014 20140716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2014 20140715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2014 20140714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2014 20140713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2014 20140712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2014 20140711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2014 20140710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2014 20140709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2014 20140708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2014 20140707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2014 20140706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2014 20140705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2014 20140704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2014 20140703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2014 20140702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2014 20140701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2014 20140630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2014 20140629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2014 20140628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2014 20140627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2014 20140626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2014 20140625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2014 20140624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2014 20140623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2014 20140622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2014 20140621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2014 20140620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2014 20140619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2014 20140618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2014 20140617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2014 20140616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2014 20140615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2014 20140614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2014 20140613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2014 20140612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2014 20140611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2014 20140610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2014 20140609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2014 20140608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2014 20140607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2014 20140606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2014 20140605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2014 20140604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2014 20140603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2014 20140602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2014 20140601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2014 20140531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2014 20140530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2014 20140529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2014 20140528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2014 20140527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2014 20140526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2014 20140525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2014 20140524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2014 20140523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2014 20140522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2014 20140521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2014 20140520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2014 20140519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2014 20140518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2014 20140517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2014 20140516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2014 20140515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2014 20140514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2014 20140513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2014 20140512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2014 20140511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2014 20140510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2014 20140509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2014 20140508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2014 20140507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2014 20140506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2014 20140505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2014 20140504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2014 20140503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2014 20140502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2014 20140501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2014 20140430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2014 20140429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2014 20140428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2014 20140427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2014 20140426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2014 20140425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2014 20140424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2014 20140423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2014 20140422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2014 20140421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2014 20140420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2014 20140419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2014 20140418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2014 20140417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2014 20140416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2014 20140415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2014 20140414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2014 20140413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2014 20140412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2014 20140411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2014 20140410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2014 20140409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2014 20140408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2014 20140407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2014 20140406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2014 20140405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2014 20140404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2014 20140403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2014 20140402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2014 20140401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2014 20140331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2014 20140330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2014 20140329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2014 20140328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2014 20140327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2014 20140326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2014 20140325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2014 20140324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2014 20140323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2014 20140322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2014 20140321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2014 20140320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2014 20140319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2014 20140318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2014 20140317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2014 20140316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2014 20140315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2014 20140314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2014 20140313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2014 20140312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2014 20140311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2014 20140310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2014 20140309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2014 20140308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2014 20140307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2014 20140306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2014 20140305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2014 20140304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2014 20140303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2014 20140302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2014 20140301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2014 20140228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2014 20140227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2014 20140226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2014 20140225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2014 20140224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2014 20140223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2014 20140222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2014 20140221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2014 20140220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2014 20140219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2014 20140218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2014 20140217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2014 20140216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2014 20140215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2014 20140214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2014 20140213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2014 20140212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2014 20140211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2014 20140210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2014 20140209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2014 20140208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2014 20140207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2014 20140206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2014 20140205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2014 20140204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2014 20140203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2014 20140202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2014 20140201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2014 20140131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2014 20140130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2014 20140129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2014 20140128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2014 20140127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2014 20140126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2014 20140125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2014 20140124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2014 20140123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2014 20140122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2014 20140121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2014 20140120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2014 20140119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2014 20140118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2014 20140117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2014 20140116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2014 20140115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2014 20140114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2014 20140113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2014 20140112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2014 20140111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2014 20140110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2014 20140109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2014 20140108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2014 20140107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2014 20140106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2014 20140105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2014 20140104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2014 20140103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2014 20140102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2014 20140101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2013 20131231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2013 20131230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2013 20131229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2013 20131228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2013 20131227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2013 20131226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2013 20131225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2013 20131224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2013 20131223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2013 20131222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2013 20131221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2013 20131220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2013 20131219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2013 20131218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2013 20131217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2013 20131216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2013 20131215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2013 20131214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2013 20131213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2013 20131212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2013 20131211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2013 20131210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2013 20131209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2013 20131208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2013 20131207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2013 20131206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2013 20131205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2013 20131204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2013 20131203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2013 20131202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2013 20131201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2013 20131130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2013 20131129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2013 20131128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2013 20131127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2013 20131126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2013 20131125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2013 20131124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2013 20131123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2013 20131122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2013 20131121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2013 20131120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2013 20131119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2013 20131118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2013 20131117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2013 20131116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2013 20131115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2013 20131114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2013 20131113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2013 20131112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2013 20131111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2013 20131110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2013 20131109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2013 20131108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2013 20131107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2013 20131106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2013 20131105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2013 20131104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2013 20131103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2013 20131102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2013 20131101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2013 20131031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2013 20131030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2013 20131029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2013 20131028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2013 20131027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2013 20131026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2013 20131025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2013 20131024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2013 20131023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2013 20131022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2013 20131021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2013 20131020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2013 20131019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2013 20131018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2013 20131017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2013 20131016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2013 20131015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2013 20131014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2013 20131013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2013 20131012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2013 20131011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2013 20131010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2013 20131009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2013 20131008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2013 20131007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2013 20131006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2013 20131005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2013 20131004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2013 20131003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2013 20131002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2013 20131001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2013 20130930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2013 20130929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2013 20130928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2013 20130927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2013 20130926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2013 20130925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2013 20130924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2013 20130923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2013 20130922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2013 20130921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2013 20130920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2013 20130919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2013 20130918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2013 20130917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2013 20130916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2013 20130915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2013 20130914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2013 20130913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2013 20130912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2013 20130911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2013 20130910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2013 20130909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2013 20130908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2013 20130907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2013 20130906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2013 20130905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2013 20130904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2013 20130903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2013 20130902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2013 20130901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2013 20130831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2013 20130830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2013 20130829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2013 20130828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2013 20130827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2013 20130826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2013 20130825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2013 20130824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2013 20130823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2013 20130822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2013 20130821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2013 20130820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2013 20130819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2013 20130818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2013 20130817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2013 20130816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2013 20130815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2013 20130814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2013 20130813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2013 20130812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2013 20130811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2013 20130810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2013 20130809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2013 20130808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2013 20130807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2013 20130806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2013 20130805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2013 20130804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2013 20130803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2013 20130802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2013 20130801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2013 20130731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2013 20130730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2013 20130729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2013 20130728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2013 20130727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2013 20130726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2013 20130725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2013 20130724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2013 20130723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2013 20130722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2013 20130721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2013 20130720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2013 20130719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2013 20130718 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2013 20130716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2013 20130715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2013 20130714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2013 20130713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2013 20130712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2013 20130711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2013 20130710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2013 20130709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2013 20130708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2013 20130707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2013 20130706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2013 20130705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2013 20130704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2013 20130703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2013 20130702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2013 20130701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2013 20130630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2013 20130629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2013 20130628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2013 20130627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2013 20130626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2013 20130625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2013 20130624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2013 20130623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2013 20130622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2013 20130621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2013 20130620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2013 20130619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2013 20130618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2013 20130617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2013 20130616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2013 20130615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2013 20130614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2013 20130613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2013 20130612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2013 20130611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2013 20130610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2013 20130609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2013 20130608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2013 20130607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2013 20130606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2013 20130605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2013 20130604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2013 20130603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2013 20130602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2013 20130601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2013 20130531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2013 20130530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2013 20130529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2013 20130528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2013 20130527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2013 20130526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2013 20130525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2013 20130524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2013 20130523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2013 20130522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2013 20130521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2013 20130520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2013 20130519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2013 20130518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2013 20130517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2013 20130516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2013 20130515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2013 20130514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2013 20130513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2013 20130512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2013 20130511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2013 20130510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2013 20130509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2013 20130508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2013 20130507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2013 20130506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2013 20130505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2013 20130504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2013 20130503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2013 20130502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2013 20130501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2013 20130430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2013 20130429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2013 20130428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2013 20130427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2013 20130426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2013 20130425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2013 20130424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2013 20130423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2013 20130422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2013 20130421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2013 20130420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2013 20130419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2013 20130418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2013 20130417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2013 20130416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2013 20130415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2013 20130414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2013 20130413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2013 20130412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2013 20130411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2013 20130410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2013 20130409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2013 20130408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2013 20130407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2013 20130406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2013 20130405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2013 20130404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2013 20130403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2013 20130402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2013 20130401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2013 20130331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2013 20130330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2013 20130329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2013 20130328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2013 20130327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2013 20130326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2013 20130325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2013 20130324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2013 20130323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2013 20130322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2013 20130321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2013 20130320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2013 20130319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2013 20130318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2013 20130317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2013 20130316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2013 20130315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2013 20130314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2013 20130313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2013 20130312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2013 20130311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2013 20130310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2013 20130309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2013 20130308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2013 20130307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2013 20130306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2013 20130305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2013 20130304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2013 20130303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2013 20130302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2013 20130301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2013 20130228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2013 20130227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2013 20130226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2013 20130225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2013 20130224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2013 20130223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2013 20130222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2013 20130221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2013 20130220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2013 20130219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2013 20130218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2013 20130217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2013 20130216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2013 20130215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2013 20130214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2013 20130213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2013 20130212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2013 20130211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2013 20130210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2013 20130209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2013 20130208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2013 20130207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2013 20130206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2013 20130205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2013 20130204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2013 20130203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2013 20130202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2013 20130201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2013 20130131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2013 20130130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2013 20130129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2013 20130128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2013 20130127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2013 20130126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2013 20130125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2013 20130124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2013 20130123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2013 20130122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2013 20130121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2013 20130120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2013 20130119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2013 20130118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2013 20130117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2013 20130116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2013 20130115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2013 20130114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2013 20130113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2013 20130112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2013 20130111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2013 20130110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2013 20130109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2013 20130108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2013 20130107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2013 20130106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2013 20130105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2013 20130104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2013 20130103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2013 20130102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2013 20130101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2012 20121231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2012 20121230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2012 20121229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2012 20121228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2012 20121227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2012 20121226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2012 20121225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2012 20121224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2012 20121223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2012 20121222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2012 20121221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2012 20121220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2012 20121219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2012 20121218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2012 20121217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2012 20121216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2012 20121215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2012 20121214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2012 20121213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2012 20121212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2012 20121211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2012 20121210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2012 20121209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2012 20121208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2012 20121207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2012 20121206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2012 20121205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2012 20121204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2012 20121203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2012 20121202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2012 20121201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2012 20121130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2012 20121129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2012 20121128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2012 20121127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2012 20121126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2012 20121125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2012 20121124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2012 20121123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2012 20121122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2012 20121121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2012 20121120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2012 20121119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2012 20121118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2012 20121117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2012 20121116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2012 20121115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2012 20121114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2012 20121113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2012 20121112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2012 20121111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2012 20121110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2012 20121109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2012 20121108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2012 20121107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2012 20121106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2012 20121105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2012 20121104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2012 20121103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2012 20121102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2012 20121101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2012 20121031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2012 20121030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2012 20121029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2012 20121028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2012 20121027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2012 20121026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2012 20121025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2012 20121024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2012 20121023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2012 20121022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2012 20121021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2012 20121020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2012 20121019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2012 20121018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2012 20121017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2012 20121016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2012 20121015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2012 20121014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2012 20121013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2012 20121012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2012 20121011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2012 20121010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2012 20121009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2012 20121008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2012 20121007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2012 20121006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2012 20121005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2012 20121004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2012 20121003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2012 20121002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2012 20121001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2012 20120930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2012 20120929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2012 20120928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2012 20120927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2012 20120926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2012 20120925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2012 20120924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2012 20120923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2012 20120922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2012 20120921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2012 20120920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2012 20120919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2012 20120918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2012 20120917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2012 20120916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2012 20120915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2012 20120914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2012 20120913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2012 20120912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2012 20120911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2012 20120910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2012 20120909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2012 20120908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2012 20120907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2012 20120906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2012 20120905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2012 20120904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2012 20120903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2012 20120902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2012 20120901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2012 20120831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2012 20120830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2012 20120829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2012 20120828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2012 20120827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2012 20120826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2012 20120825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2012 20120824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2012 20120823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2012 20120822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2012 20120821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2012 20120820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2012 20120819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2012 20120818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2012 20120817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2012 20120816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2012 20120815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2012 20120814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2012 20120813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2012 20120812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2012 20120811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2012 20120810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2012 20120809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2012 20120808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2012 20120807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2012 20120806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2012 20120805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2012 20120804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2012 20120803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2012 20120802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2012 20120801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2012 20120731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2012 20120730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2012 20120729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2012 20120728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2012 20120727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2012 20120726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2012 20120725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2012 20120724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2012 20120723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2012 20120722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2012 20120721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2012 20120720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2012 20120719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2012 20120718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2012 20120717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2012 20120716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2012 20120715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2012 20120714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2012 20120713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2012 20120712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2012 20120711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2012 20120710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2012 20120709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2012 20120708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2012 20120707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2012 20120706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2012 20120705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2012 20120704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2012 20120703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2012 20120702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2012 20120701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2012 20120630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2012 20120629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2012 20120628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2012 20120627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2012 20120626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2012 20120625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2012 20120624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2012 20120623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2012 20120622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2012 20120621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2012 20120620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2012 20120619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2012 20120618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2012 20120617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2012 20120616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2012 20120615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2012 20120614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2012 20120613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2012 20120612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2012 20120611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2012 20120610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2012 20120609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2012 20120608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2012 20120607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2012 20120606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2012 20120605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2012 20120604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2012 20120603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2012 20120602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2012 20120601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2012 20120531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2012 20120530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2012 20120529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2012 20120528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2012 20120527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2012 20120526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2012 20120525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2012 20120524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2012 20120523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2012 20120522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2012 20120521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2012 20120520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2012 20120519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2012 20120518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2012 20120517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2012 20120516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2012 20120515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2012 20120514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2012 20120513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2012 20120512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2012 20120511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2012 20120510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2012 20120509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2012 20120508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2012 20120507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2012 20120506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2012 20120505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2012 20120504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2012 20120503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2012 20120502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2012 20120501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2012 20120430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2012 20120429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2012 20120428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2012 20120427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2012 20120426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2012 20120425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2012 20120424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2012 20120423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2012 20120422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2012 20120421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2012 20120420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2012 20120419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2012 20120418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2012 20120417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2012 20120416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2012 20120415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2012 20120414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2012 20120413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2012 20120412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2012 20120411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2012 20120410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2012 20120409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2012 20120408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2012 20120407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2012 20120406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2012 20120405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2012 20120404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2012 20120403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2012 20120402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2012 20120401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2012 20120331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2012 20120330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2012 20120329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2012 20120328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2012 20120327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2012 20120326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2012 20120325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2012 20120324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2012 20120323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2012 20120322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2012 20120321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2012 20120320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2012 20120319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2012 20120318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2012 20120317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2012 20120316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2012 20120315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2012 20120314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2012 20120313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2012 20120312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2012 20120311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2012 20120310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2012 20120309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2012 20120308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2012 20120307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2012 20120306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2012 20120305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2012 20120304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2012 20120303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2012 20120302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2012 20120301 DAS Actual Operation Comparison  
29-02-2012 2010201 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2012 2010201 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2012 20120227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2012 20120226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2012 20120225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2012 20120224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2012 20120223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2012 20120222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2012 20120221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2012 20120220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2012 20120219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2012 20120218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2012 20120217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2012 20120216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2012 20120215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2012 20120214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2012 20120213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2012 20120212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2012 20120211 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2012 20120209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2012 20120208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2012 20120207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2012 20120206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2012 20120205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2012 20120204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2012 20120203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2012 20120202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2012 2010201 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2012 20120128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2012 20120127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2012 20120126 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2012 20120122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2012 20120121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2012 20120120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2012 20120119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2012 20120118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2012 20120117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2012 20120116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2012 20120115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2012 20120114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2012 20120113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2012 20120112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2012 20120111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2012 20120110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2012 20120109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2012 20120108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2012 20120107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2012 20120106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2012 20120105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2012 20120104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2012 20120103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2012 20120102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2012 20120101 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2011 20111117 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2011 20111115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2011 20111114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2011 20111113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2011 20111112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2011 20111111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2011 20111110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2011 20111109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2011 20111108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2011 20111107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2011 20111106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2011 20111105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2011 20111104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2011 20111103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2011 20111102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2011 20111101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2011 20111031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2011 20111030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2011 20111029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2011 20111028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2011 20111027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2011 20111026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2011 20111025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2011 20111024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2011 20111023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2011 20111022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2011 20111021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2011 20111020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2011 20111019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2011 20111018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2011 20111017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2011 20111016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2011 20111015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2011 20111014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2011 20111013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2011 20111012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2011 20111011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2011 20111010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2011 20111009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2011 20111008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2011 20111007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2011 20111006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2011 20111005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2011 20111004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2011 20111003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2011 20111002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2011 20111001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2011 20110930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2011 20110929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2011 20110928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2011 20110927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2011 20110926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2011 20110925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2011 20110924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2011 20110923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2011 20110922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2011 20110921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2011 20110920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2011 20110919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2011 20110918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2011 20110917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2011 20110916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2011 20110915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2011 20110914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2011 20110913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2011 20110912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2011 20110911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2011 20110910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2011 20110909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2011 20110908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2011 20110907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2011 20110906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2011 20110905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2011 20110904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2011 20110903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2011 20110902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2011 20110901 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2011 20110805 DAS ActualOperation Comparison  
04-08-2011 20110804 DAS ActualOperation Comparison  
03-08-2011 20110803 DAS ActualOperation Comparison  
02-08-2011 20110802 DAS ActualOperation Comparison  
01-08-2011 20110801 DAS ActualOperation Comparison  
31-07-2011 20110731 DAS ActualOperation Comparison  
30-07-2011 20110730 DAS ActualOperation Comparison  
29-07-2011 20110729 DAS ActualOperation Comparison  
28-07-2011 20110728 DAS ActualOperation Comparison  
27-07-2011 20110727 DAS ActualOperation Comparison  
26-07-2011 20110726 DAS ActualOperation Comparison  
25-07-2011 20110725 DAS ActualOperation Comparison  
24-07-2011 20110724 DAS ActualOperation Comparison  
23-07-2011 20110723 DAS ActualOperation Comparison  
22-07-2011 20110722 DAS ActualOperation Comparison  
21-07-2011 20110721 DAS ActualOperation Comparison  
20-07-2011 20110720 DAS ActualOperation Comparison  
19-07-2011 20110719 DAS ActualOperation Comparison  
18-07-2011 20110718 DAS ActualOperation Comparison  
17-07-2011 20110717 DAS ActualOperation Comparison  
16-07-2011 20110716 DAS ActualOperation Comparison  
15-07-2011 20110715 DAS ActualOperation Comparison  
14-07-2011 20110714 DAS ActualOperation Comparison  
13-07-2011 20110713 DAS ActualOperation Comparison  
12-07-2011 20110712 DAS ActualOperation Comparison  
11-07-2011 20110711 DAS ActualOperation Comparison  
10-07-2011 20110710 DAS ActualOperation Comparison  
09-07-2011 20110709 DAS ActualOperation Comparison  
08-07-2011 20110708 DAS ActualOperation Comparison  
07-07-2011 20110707 DAS ActualOperation Comparison  
06-07-2011 20110706 DAS ActualOperation Comparison  
05-07-2011 20110705 DAS ActualOperation Comparison  
04-07-2011 20110704 DAS ActualOperation Comparison  
03-07-2011 20110703 DAS ActualOperation Comparison  
02-07-2011 20110702 DAS ActualOperation Comparison  
01-07-2011 20110701 DAS ActualOperation Comparison  
30-06-2011 20110630 DAS ActualOperation Comparison  
29-06-2011 20110629 DAS ActualOperation Comparison  
28-06-2011 20110628 DAS ActualOperation Comparison  
27-06-2011 20110627 DAS ActualOperation Comparison  
26-06-2011 20110626 DAS ActualOperation Comparison  
25-06-2011 20110625 DAS ActualOperation Comparison  
24-06-2011 20110624 DAS ActualOperation Comparison  
23-06-2011 20110623 DAS ActualOperation Comparison  
22-06-2011 20110622 DAS ActualOperation Comparison  
21-06-2011 20110621 DAS ActualOperation Comparison  
20-06-2011 20110620 DAS ActualOperation Comparison  
19-06-2011 20110619 DAS ActualOperation Comparison  
18-06-2011 20110618 DAS ActualOperation Comparison  
17-06-2011 20110617 DAS ActualOperation Comparison  
16-06-2011 20110616 DAS ActualOperation Comparison  
15-06-2011 20110615 DAS ActualOperation Comparison  
14-06-2011 20110614 DAS ActualOperation Comparison  
13-06-2011 20110613 DAS ActualOperation Comparison  
12-06-2011 20110612 DAS ActualOperation Comparison  
11-06-2011 20110611 DAS ActualOperation Comparison  
10-06-2011 20110610 DAS ActualOperation Comparison  
09-06-2011 20110609 DAS ActualOperation Comparison  
08-06-2011 20110608 DAS ActualOperation Comparison  
07-06-2011 20110607 DAS ActualOperation Comparison  
06-06-2011 20110606 DAS ActualOperation Comparison  
05-06-2011 20110605 DAS ActualOperation Comparison  
04-06-2011 20110604 DAS ActualOperation Comparison  
03-06-2011 20110603 DAS ActualOperation Comparison  
02-06-2011 20110602 DAS ActualOperation Comparison  
01-06-2011 20110601 DAS ActualOperation Comparison  
31-05-2011 20110531 DAS ActualOperation Comparison  
30-05-2011 20110530 DAS ActualOperation Comparison  
29-05-2011 20110529 DAS ActualOperation Comparison  
28-05-2011 20110528 DAS ActualOperation Comparison  
27-05-2011 20110527 DAS ActualOperation Comparison  
26-05-2011 20110526 DAS ActualOperation Comparison  
25-05-2011 20110525 DAS ActualOperation Comparison  
24-05-2011 20110524 DAS ActualOperation Comparison  
23-05-2011 20110523 DAS ActualOperation Comparison  
22-05-2011 20110522 DAS ActualOperation Comparison  
21-05-2011 20110521 DAS ActualOperation Comparison  
20-05-2011 20110520 DAS ActualOperation Comparison  
19-05-2011 20110519 DAS ActualOperation Comparison  
18-05-2011 20110518 DAS ActualOperation Comparison  
17-05-2011 20110517 DAS ActualOperation Comparison  
16-05-2011 20110516 DAS ActualOperation Comparison  
15-05-2011 20110515 DAS ActualOperation Comparison  
14-05-2011 20110514 DAS ActualOperation Comparison  
13-05-2011 20110513 DAS ActualOperation Comparison  
12-05-2011 20110512 DAS ActualOperation Comparison  
11-05-2011 20110511 DAS ActualOperation Comparison  
10-05-2011 20110510 DAS ActualOperation Comparison  
09-05-2011 20110509 DAS ActualOperation Comparison  
08-05-2011 20110508 DAS ActualOperation Comparison  
07-05-2011 20110507 DAS ActualOperation Comparison  
06-05-2011 20110506 DAS ActualOperation Comparison  
05-05-2011 20110505 DAS ActualOperation Comparison  
04-05-2011 20110504 DAS ActualOperation Comparison  
03-05-2011 20110503 DAS ActualOperation Comparison  
02-05-2011 20110502 DAS ActualOperation Comparison  
01-05-2011 20110501 DAS ActualOperation Comparison  
30-04-2011 20110430 DAS ActualOperation Comparison  
29-04-2011 20110429 DAS ActualOperation Comparison  
28-04-2011 20110428 DAS ActualOperation Comparison  
27-04-2011 20110427 DAS ActualOperation Comparison  
26-04-2011 20110426 DAS ActualOperation Comparison  
25-04-2011 20110425 DAS ActualOperation Comparison  
24-04-2011 20110424 DAS ActualOperation Comparison  
23-04-2011 20110423 DAS ActualOperation Comparison  
22-04-2011 20110422 DAS ActualOperation Comparison  
21-04-2011 20110421 DAS ActualOperation Comparison  
20-04-2011 20110420 DAS ActualOperation Comparison  
19-04-2011 20110419 DAS ActualOperation Comparison  
18-04-2011 20110418 DAS ActualOperation Comparison  
17-04-2011 20110417 DAS ActualOperation Comparison  
16-04-2011 20110416 DAS ActualOperation Comparison  
15-04-2011 20110415 DAS ActualOperation Comparison  
14-04-2011 20110414 DAS ActualOperation Comparison  
13-04-2011 20110413 DAS ActualOperation Comparison  
12-04-2011 20110412 DAS ActualOperation Comparison  
11-04-2011 20110411 DAS ActualOperation Comparison  
10-04-2011 20110410 DAS ActualOperation Comparison  
09-04-2011 20110409 DAS ActualOperation Comparison  
08-04-2011 20110408 DAS ActualOperation Comparison  
07-04-2011 20110407 DAS ActualOperation Comparison  
06-04-2011 20110406 DAS ActualOperation Comparison  
05-04-2011 20110405 DAS ActualOperation Comparison  
04-04-2011 20110404 DAS ActualOperation Comparison  
03-04-2011 20110403 DAS ActualOperation Comparison  
02-04-2011 20110402 DAS ActualOperation Comparison  
01-04-2011 20110401 DAS ActualOperation Comparison  
31-03-2011 20110331 DAS ActualOperation Comparison  
30-03-2011 20110330 DAS ActualOperation Comparison  
29-03-2011 20110329 DAS ActualOperation Comparison  
28-03-2011 20110328 DAS ActualOperation Comparison  
27-03-2011 20110327 DAS ActualOperation Comparison  
26-03-2011 20110326 DAS ActualOperation Comparison  
25-03-2011 20110325 DAS ActualOperation Comparison  
24-03-2011 20110324 DAS ActualOperation Comparison  
23-03-2011 20110323 DAS ActualOperation Comparison  
22-03-2011 20110322 DAS ActualOperation Comparison  
21-03-2011 20110321 DAS ActualOperation Comparison  
20-03-2011 20110320 DAS ActualOperation Comparison  
19-03-2011 20110319 DAS ActualOperation Comparison  
18-03-2011 20110318 DAS ActualOperation Comparison  
17-03-2011 20110317 DAS ActualOperation Comparison  
16-03-2011 20110316 DAS ActualOperation Comparison  
15-03-2011 20110315 DAS ActualOperation Comparison  
14-03-2011 20110314 DAS ActualOperation Comparison  
13-03-2011 20110313 DAS ActualOperation Comparison  
12-03-2011 20110312 DAS ActualOperation Comparison  
11-03-2011 20110311 DAS ActualOperation Comparison  
10-03-2011 20110310 DAS ActualOperation Comparison  
09-03-2011 20110309 DAS ActualOperation Comparison  
08-03-2011 20110308 DAS ActualOperation Comparison  
07-03-2011 20110307 DAS ActualOperation Comparison  
06-03-2011 20110306 DAS ActualOperation Comparison  
05-03-2011 20110305 DAS ActualOperation Comparison  
04-03-2011 20110304 DAS ActualOperation Comparison  
03-03-2011 20110303 DAS ActualOperation Comparison  
02-03-2011 20110302 DAS ActualOperation Comparison  
01-03-2011 20110301 DAS ActualOperation Comparison  
27-02-2011 20110227 DAS ActualOperation Comparison  
26-02-2011 20110226 DAS ActualOperation Comparison  
25-02-2011 20110225 DAS ActualOperation Comparison  
24-02-2011 20110224 DAS ActualOperation Comparison  
23-02-2011 20110223 DAS ActualOperation Comparison  
22-02-2011 20110222 DAS ActualOperation Comparison  
21-02-2011 20110221 DAS ActualOperation Comparison  
20-02-2011 20110220 DAS ActualOperation Comparison  
19-02-2011 20110219 DAS ActualOperation Comparison  
18-02-2011 20110218 DAS ActualOperation Comparison  
17-02-2011 20110217 DAS ActualOperation Comparison  
16-02-2011 20110216 DAS ActualOperation Comparison  
15-02-2011 20110215 DAS ActualOperation Comparison  
14-02-2011 20110214 DAS ActualOperation Comparison  
13-02-2011 20110213 DAS ActualOperation Comparison  
12-02-2011 20110212 DAS ActualOperation Comparison  
11-02-2011 20110211 DAS ActualOperation Comparison  
10-02-2011 20110210 DAS ActualOperation Comparison  
09-02-2011 20110209 DAS ActualOperation Comparison  
08-02-2011 20110208 DAS ActualOperation Comparison  
07-02-2011 20110207 DAS ActualOperation Comparison  
06-02-2011 20110206 DAS ActualOperation Comparison  
05-02-2011 20110205 DAS ActualOperation Comparison  
04-02-2011 20110204 DAS ActualOperation Comparison  
03-02-2011 20110203 DAS ActualOperation Comparison  
02-02-2011 20110202 DAS ActualOperation Comparison  
01-02-2011 20110201 DAS ActualOperation Comparison  
31-01-2011 20110131 DAS ActualOperation Comparison  
30-01-2011 20110130 DAS ActualOperation Comparison  
29-01-2011 20110129 DAS ActualOperation Comparison  
28-01-2011 20110128 DAS ActualOperation Comparison  
27-01-2011 20110127 DAS ActualOperation Comparison  
26-01-2011 20110126 DAS ActualOperation Comparison  
25-01-2011 20110125 DAS ActualOperation Comparison  
24-01-2011 20110124 DAS ActualOperation Comparison  
23-01-2011 20110123 DAS ActualOperation Comparison  
22-01-2011 20110122 DAS ActualOperation Comparison  
21-01-2011 20110121 DAS ActualOperation Comparison  
20-01-2011 20110120 DAS ActualOperation Comparison  
19-01-2011 20110119 DAS ActualOperation Comparison  
18-01-2011 20110118 DAS ActualOperation Comparison  
17-01-2011 20110117 DAS ActualOperation Comparison  
16-01-2011 20110116 DAS ActualOperation Comparison  
15-01-2011 20110115 DAS ActualOperation Comparison  
14-01-2011 20110114 DAS ActualOperation Comparison  
13-01-2011 20110113 DAS ActualOperation Comparison  
12-01-2011 20110112 DAS ActualOperation Comparison  
11-01-2011 20110111 DAS ActualOperation Comparison  
10-01-2011 20110110 DAS ActualOperation Comparison  
09-01-2011 20110109 DAS ActualOperation Comparison  
08-01-2011 20110108 DAS ActualOperation Comparison  
07-01-2011 20110107 DAS ActualOperation Comparison  
06-01-2011 20110106 DAS ActualOperation Comparison  
05-01-2011 20110105 DAS ActualOperation Comparison  
04-01-2011 20110104 DAS ActualOperation Comparison  
03-01-2011 20110103 DAS ActualOperation Comparison  
02-01-2011 20110102 DAS ActualOperation Comparison  
01-01-2011 20110101 DAS ActualOperation Comparison  
31-12-2010 2010 DAS ActualOperation Comparison  
προηγούμενα επόμενα