Μονάδες στο Μητρώο Μονάδων

A/A

ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΕΙΔΟΣ

1

ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ

410

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

389,38

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

3

PROTERGIA_CC

432,7

PROTERGIA A.E.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

4

ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8

151

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

5

ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9

188

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

6

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ II

274

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

7

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ III

283

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

8

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ IV

283

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

9

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V

342

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

10

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι

274

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

11

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3

144

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

12

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4

144

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

13

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ I

273

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

14

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ II

273

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

15

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ I

275

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

16

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ II

275

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

17

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ III

280

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

18

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ IV

280

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

19

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ I

476,3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

20

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ I

123

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

21

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ II

287

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

22

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ III

173,4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

23

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ IV

550,2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

24

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ V

377,66

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

25

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ I

30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

26

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ II

8

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

27

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ III

255

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

28

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ IV

256

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

29

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ I

289

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

30

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ II

116

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

31

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ III

116

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

32

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ IV

274

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

33

ΥΗΣ ΑΓΡΑ

50

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

34

ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

108

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

35

ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

19

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

36

ΥΗΣ ΘΥΣΑΥΡΟΥ

384

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

37

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

320

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

38

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

437,2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

39

ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

70

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

40

ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

129,9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

41

ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ

210

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

42

ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

116

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

43

ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

375

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

44

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ I

300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

45

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ II

33,6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

46

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ I

150

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

47

ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

315

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

48

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι

49,254

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

49

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙ

49,254

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

50

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙI

49,254

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

51

ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ

422,142

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ