Ημερίδα του ENTSO-E για όλους τους ενδιαφερόμενους στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, σχετικά με το Πανευρωπαικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφοράς στις 12 Δεκεμβρίου 2011

26.10.2011

Ημερίδα της Περιφερειακής Ομάδας ΝΑ Ευρώπης του ENTSO-E με θέματα:

“Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Δικτύων (TYNDP 2012)- Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (RgIP 2012),  μεθοδολογία και αποτελέσματα” και  “Κώδικας Δικτύου για τις Απαιτήσεις Σύνδεσης Γεννητριών στο Σύστημα”, στις 12 Δεκεμβρίου 2011 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Πληροφορίες: Ι. Καμπούρης (kabouris@desmie.gr) , Α. Νέρης (aneris@desmie.gr)