ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 / ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Νο3

09.11.2011

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η ετήσια συντήρηση του αεριοστροβίλου Νο3 (GT3) της μονάδας ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4, παρατείνεται έως και τις 15/11/2011 αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας πέρατος 12/11/2011.