ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ HERON CC

16.11.2011

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού HERON THERMOELECTRIC S.A. η μονάδα ΗΡΩΝ ΙΙ Βοιωτίας (HERON CC) θα είναι διαθέσιμη από τις 08:00 της 17/11/2011 αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας 19/11/2011.