ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

12.12.2011

Έπειτα από την ενημέρωση του Παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε (επίσπευση εργασιών) η συντήρηση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 2 αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη 13/12/2011 αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας πέρατος 14/12/2011. Συνεπώς η μονάδα θα είναι διαθέσιμη για αφή από τις 05:00 της 13/12/2011.