ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑ 3

16.12.2011

Έπειτα από την ενημέρωση του Παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε (επίσπευση εργασιών ετήσιας συντήρησης) η συντήρηση του ΑΗΣ Καρδιά 3 αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 18/12/2011 αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας πέρατος 20/12/2011. Συνεπώς η μονάδα θα είναι διαθέσιμη για αφή από τις 20:00 της 18/12/2011.