Καμία περικοπή δικαιωμάτων στη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας

20.01.2012

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στο ΔΕΣΜΗΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ ενημερώνει ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα περικοπής δικαιωμάτων από το Βούλγαρο Διαχειριστή, ESO.