ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ

31.01.2012

Από την 1η Φεβρουαρίου 2012 στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4001 / ΦΕΚ Α’ 179/ 22 Αυγούστου 2011 και των Αποφάσεων 56 & 57 της 31ης Ιανουαρίου 2012 της ΡΑΕ:

Η εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ μετονομάζεται σε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ»  και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» και ασκεί τις αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 118 του Ν. 4001/2011.

                                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
                                                  Κάστορος 72, 18545 Πειραιά
                                             Fax  : 210-9466 901 /  www.lagie.gr

Η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ (www.admie.gr) ασκεί τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 94 του Ν. 4001/2011.

                       ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
                             Διεύθυνση έδρας: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ
                                                Α.Φ.Μ. 099877486 / ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
                                             Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30-210-5192101
                                         Τηλέφωνο αποστολής FAX:    +30-210-5192324
                                                             e-mail:    info@admie.gr

Ο ιστότοπος www.desmie.gr θα παραμείνει ενεργός χωρίς να ενημερώνεται περαιτέρω.