Ο ιστότοπος του ΔΕΣΜΗΕ έχει σταματήσει να ενημερώνεται με νέο περιεχόμενο από 1/2/2012. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους ιστοτόπους του ΑΔΜΗΕ (www.admie.gr) ή του ΛΑΓΗΕ (www.lagie.gr)

Καλώς ήλθατε

Με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 328/12-12-2000, συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διασφάλιση της συντήρησης και η μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 2773/1999, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.
 

Ανακοινώσεις

31.01.2012ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
23.01.2012Ανακοίνωση ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν στις εταιρείες Energa και Hellas Power
20.01.2012Κατάσταση FORCE MAJEURE από τον ESO
20.01.2012Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2011
11.01.2012ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
10.01.2012Υπενθυμιστική ανακοίνωση: Μετά τις 22.8.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚΑ' 179) για την υπογραφή των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ απαιτείται η σύμβαση σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα.

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

22.12.2010Διευκρινήσεις για το Διαγωνισμό Νο 10/2010
05.11.2010Παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης για το κτίριο το ΔΕΣΜΗΕ, επί της οδού Κάστορος 72, στον Πειραιά Αττικής
30.07.2010Διαγωνισμός Νο 9/30-07-2010 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, επί της οδού Ασκληπιού 22, Κρυονέρι, Αττικής
07.07.2010Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Νο 3/11-06-2010 για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του συστήματος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05.07.2010Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για το διαγωνισμό Νο 2/2010

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.