Διευκρινήσεις για το Διαγωνισμό Νο 10/2010

22.12.2010

 "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗΣ (24 ωρης) ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΜΗΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ".