Παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης για το κτίριο το ΔΕΣΜΗΕ, επί της οδού Κάστορος 72, στον Πειραιά Αττικής

05.11.2010

Πλήρες κείμενο της διακήρυξης Νο 10/2010

Περίληψη της διακήρυξης Νο 10/2010