Διαγωνισμός Νο 9/30-07-2010 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, επί της οδού Ασκληπιού 22, Κρυονέρι, Αττικής

30.07.2010

Πλήρες κείμενο της διακήρυξης Νο 9/2010

Περίληψη της διακήρυξης Νο 9/2010