Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Νο 3/11-06-2010 για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του συστήματος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

07.07.2010

Αρχεία:
DIEYKRINISEIS_No3_2010.pdf 70 K