ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

24.11.2010

Κατόπιν αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε το διάστημα 10/01/2011-14/01/2011 η Μονάδα Νο.4 ΑΗΣ Λαυρίου θα τεθεί εκτός λειτουργίας ώστε να πραγματοποιηθούν απαραίτητες εργασίες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της μονάδας.