Ειδικός Φόρος Καυσίμου στο Φυσικό Αέριο

13.01.2012

Οι νέες προβλέψεις, δυνάμει της απόφασης 1528/2011 της ΡΑΕ, σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το Φυσικό Αέριο, άρχονται στις 17/01/2012 και αφορούν τη 18/01/2012 ως Ημέρα Κατανομής.