Κατάσταση FORCE MAJEURE από τον ESO

20.01.2012

Ο Βούλγαρος Διαχειριστής κύρηξε κατάσταση "Force Majeure" από 00:00 CET της 21/01/2012.