ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

31.01.2012

Κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του Παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε αναπροσαρμόζονται οι ημερομηνίες συντήρησης των ΑΗΣ Μελίτης και της Μονάδας Νο.4 ΑΗΣ Πτολεμαϊδας για το τρέχον έτος αξιοπιστίας ως ακολούθως:  ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 4 από 2/2/2012- 4/3/2012 αντί του προγραμματισθέντος 3/3/2012-5/4/2012 και ΑΗΣ Μελίτης από 1/3/2012 -15/5/2012 αντί του προγραμματισθέντος 11/2/2012-25/5/2012.