Επικοινωνία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση έδρας: 

ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ:18545

Α.Φ.Μ.

099936480

ΔΟΥ:

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

+30-210-9466700

+30-210-9466789

Τηλέφωνο αποστολής FAX:

+30-210-9466766

e-mail:

contact@desmie.gr